Dienstverlening voor branches

AWVN voorziet in de behoefte van brancheverenigingen aan specifieke kennis met name op sociale-beleidsterreinen. Het gaat om:
helpdeskdiensten
cao-secretariaat
organisatie van bijeenkomsten voor brancheleden
content voor uw branchewebsite

 

Helpdeskdiensten
De brancheleden kunnen al hun vragen stellen aan de werkgeverslijn van AWVN.  Als de branche kiest voor een contracthelpdesk, kunnen ook de leden van de branche bij AWVN terecht met hun specifieke branchegerelateerde vragen op het gebied van arbeid en arbeidsvoorwaarden: de eigen branche-cao, arbeidsongeschiktheid, arbeidsovereenkomsten, arbo, beloning, kinderopvang, onkostenvergoedingen, medezeggenschap, pensioenregelingen et cetera.
Terug naar boven

​Cao-secretariaat
Een cao-secretariaat gaat nog een stap verder. In feite levert AWVN een medewerk(st)er die (een deel van) de portefeuille Sociale zaken van de branchevereniging beheert: informatie geven over wet- en regelgeving naar certificaathouders, adviseren over inhoud en proces, voorbereiden en organiseren van vergaderingen van cao-partijen en werkgroepen inclusief verslaglegging, bewaken van afspraken, opstellen van beleidsnotities, etc. Deze AWVN’er kan werkzaam zijn vanuit een AWVN-kantoor of het kantoor van de branchevereniging zelf.
Het cao-secretariaat kan daarnaast informeren over AWVN-productmogelijkheden op het gebied van o.a. arbeidsvoorwaardenvergelijkingen, functieonderzoek, cursussen, ledenservice en juridische helpdesk. Uitbreiding is mogelijk. De branche-secretaris werkt samen met uw vaste AWVN-adviseur, maar krijgt aansturing vanuit de brancheorganisatie.
Voordelen cao-secretariaat bij AWVN
• Flexibiliteit zowel in tijd als in beschikbaarheid van een gespecialiseerde deskundige op diverse gebieden. Zo hoeft u bijvoorbeeld geen vaste dagen vast te stellen.
• Kwaliteit en directe inzetbaarheid door inzet van een adviseur die ervaring heeft als secretaris binnen andere branches. Een uitgebreide inwerktijd is niet nodig.
• Centrale regiefunctie: in samenspel met de AWVN-adviseur komen tot het beste resultaat met een totaaloverzicht van vragen, wensen en behoeften.
• Continuïteit bij uitval of ontslag door inzet van een collega-secretaris die de branche al een beetje kent door “vaste vervanging” van adviseurs tijdens vakanties. Bij een misfit is natuurlijk een adviseurswissel mogelijk.
• Eenvoudige toegang tot de kennisbank en expertise AWVN die biedt.
• Het servicecontract is periodiek aan te passen qua inzetbaarheid en serviceniveau.
• Niet gewerkte uren worden in principe niet in rekening gebracht.
Terug naar boven

Organisatie van bijeenkomsten voor brancheleden
Een medewerker van AWVN kan de volledige organisatie op zich nemen van: een voorlichtingsbijeenkomst, een webinar, een congres, symposium of netwerkevent. Of denk aan een cursus over nieuwe pensioenwetgeving of ontslagrecht.
Vakgenoten ontmoeten in een informele setting. Ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Actuele sociaal-economische ontwikkelingen uitdiepen. Trends op het gebied van de arbeidsverhoudingen signaleren. De alledaagse HR-praktijk met collega's uit andere bedrijven bespreken.
AWVN heeft de know-how in huis om van uw bijeenkomst een succes te maken.
Terug naar boven

Content voor uw branchewebsite
AWVN kan de informatie leveren over bijvoorbeeld de voortgang van het cao-overleg, een uitleg van de werkkostenregeling en andere specifiek op uw branche gerichte informatie.
Terug naar boven