Inclusief werkgeven: advisering

Overzicht van de advisering van AWVN op het gebied van het inclusief werkgeven.
Snelcursus inclusief werkgeven
Strategische modules inclusie (o.a. motivatie, mogelijkheden)
Vormgeven (studie)afspraken in cao of arbeidsvoorwaardenregeling
Creëren of vinden van geschikte functies
Bepalen passende beloning
Duurzame arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidshandicap, zodat zij gewoon bijdragen aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen, zijn niet gemakkelijk te creëren. Dat geldt ook voor het vinden van een geschikte persoon, omdat niet de specifieke mogelijkheden en competenties van een de extra begeleiding die sommige van deze medewerkers nodig hebben en de communicatie met alle instanties. AWVN wil haar leden die aan de slag willen met inclusief werkgeven waar mogelijk bijstaan.   

​Netwerkaanpak

Ruimte maken voor mensen met een beperking in uw organisatie. Aanpak voor groepen werkgevers (in een regio of sector).. ► Meer informatie 


Snelcursus inclusief werkgeven
Het kost werkgevers die ruimte willen maken voor medewerkers met een beperking veel tijd om alles zelf uit te zoeken. Daarom heeft AWVN de ‘Spoedcursus inclusief werkgeven’ ontwikkeld.
Wij bieden u informatie over wetten en regels, do’s en don’ts, een goede start en een beproefd stappenplan.
Met name de volgende onderwerpen passeren de revue: kengetallen Participatiewet/banenafspraak, creëren draagvlak (stakeholderanalyse), praktijkvoorbeelden, verkennen van mogelijkheden in uw organisatie, bouwen businesscase (uw ambities), realiseren ambities (bemiddelaars).
Uw investering voor deze vier uur durende spoedcursus bedraagt 728 euro excl. btw.
Meer informatie: neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05 of werkgeverslijn@awvn.nl.
▲  Terug naar boven

Strategische modules inclusie
Strategische modules om uw organisatie een (vervolg)stap te laten maken naar meer inclusie – van het ontwikkelen, realiseren en implementeren van een passende strategie tot het creëren van draagvlak in uw organisatie voor collega’s met een beperking en het bouwen van uw businesscase. Meer informatie vindt u in de flyer
▲  Terug naar boven

Vormgeven (studie)afspraken in cao of arbeidsvoorwaardenregeling
Om tot realistische afspraken te komen, brengt u samen met uw AWVN-adviseur de reden van de afspraak in kaart, de doelgroep die u wilt bereiken en de manier waarop u de doelstelling kunt bereiken. Bijzondere aandacht hierbij is voor de vraag hoe “de lijn” en de medewerkers op de vloer te motiveren om inclusief werkgeven tot een succes te maken. Uw adviseur kan u bovendien informeren over reeds ontwikkelde business cases rondom inclusief werkgeven voor verschillende typen bedrijven en in contact brengen met andere werkgevers die al inclusief werkgeven. 

Meer informatie: neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.
Terug naar boven   

Creëren of vinden van geschikte functies
Hoe geschikte functies voor de doelgroep vinden of creëren, inclusief groeimogelijkheden voor de (aspirant) medewerker? Samen met één van de functiewaarderingsspecialisten van AWVN bekijkt u hoe u op een laagdrempelige manier passende functies kunt creëren die tevens bijdragen aan het behalen van uw bedrijfsdoelstelling. De onderneming vormt dus het uitgangspunt. De lat ligt daar waar de functie een relevante bijdrage aan uw bedrijfsdoelen oplevert – soms met een aanvulling op het loon van de medewerker door de overheid. Jobcarving, ook wel functiedifferentiatie genoemd, maakt het mogelijk een functie (geschikt) te maken, zodat iemand met een arbeidsbeperking deze kan uitvoeren.
Desgewenst kan AWVN u ook over het werving- en selectieproces adviseren. 

Meer informatie: neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.
Terug naar boven 

Bepalen passende beloning
Nieuwe functies gecreëerd of gevonden? De beloningsadviseurs van AWVN helpen u bepalen welke beloning - uitgaande van het bestaande salarisgebouw - u aan de functies kunt koppelen, inclusief de eventuele groeimogelijkheden. 

Meer informatie: neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.
Terug naar boven