Large scale intervention

Veranderen is lastig. Dat geldt zowel voor personen als voor complete organisaties. Omdat veranderen soms cruciaal is voor goede prestaties, heeft het de aandacht van managers. Het is echter een valkuil als zij dit alleen willen oppakken. Het proces van veranderen verloopt namelijk effectiever als je het gezamenlijk aanpakt (draagvlak). Belangrijkste oorzaak hiervoor is dat medewerkers een intrinsieke motivatie (betrokkenheid) hebben, bij te willen dragen aan de prestaties van een organisatie.

Mobiliseer uw medewerkers en verander effectiever
Veranderprocessen verlopen niet altijd effectief en in enkele gevallen komt het niet tot implementatie. Reden hiervoor is vaak dat in de fase van concrete stappen blijkt dat partijen het toch niet met elkaar eens zijn, of iets anders willen. De sleutel om het tij te keren, is de betrokkenheid van uw medewerkers te mobiliseren. Hiermee brengt u een transparante en open beweging op gang die draagvlak heeft en doordringt tot de kern van vraagstukken. Dat is de beste basis voor ieder veranderproces. Dit is veranderen vanuit de kern.

Hoe werkt dat?
Er bestaat geen standaardformule. Bij iedere verandering en iedere organisatie hoort een maatwerkaanpak om de dialoog op gang te brengen. Om de kern van de nodige veranderrichtingen bloot te leggen, zijn vaak wel organisatiebrede bijeenkomsten nodig. Het op gang brengen van een dialoog waarbij de hele organisatie is betrokken, wordt ook wel large scale intervention (LSI) genoemd.

Van ingreep tot dagelijkse praktijk
Bij veranderen vanuit de kern komen verschillende werkelijkheden samen in één gedeelde perceptie.
Iedereen is mede-eigenaar en voelt zich betrokken bij de gezamenlijk geformuleerde doelen. Dat betekent dat het direct resultaat oplevert, want er is borging van de organisatiedoelen in alle medewerkers, alle werkprocessen en in de motivatie van medewerkers. Dit is het moment waarop het veranderingsproces onderdeel wordt van het dagelijks werk.

Tot de verbeelding
Een mooi voorbeeld uit de huiselijke sfeer is een situatie tussen twee huisgenoten. A ergert zich aan lege flessen op de keukenvloer en besluit een rek te kopen voor in de bijkeuken. Hij gaat de dialoog aan met B over de plaats en de kleur van het rek. Deze vraagt zich af waarom er eigenlijk een rek moet komen, waarop A uitlegt dat hij een probleem heeft met de flessen op de grond. B vindt de lege flessen geen probleem en legt uit dat het rek in de bijkeuken bovendien onhandig is, omdat er dan geen plek meer is voor het kratje bier.
Conclusie: de dialoog gaat over de kleur en de plaats van het flessenrek, terwijl de hamvraag is of er een gezamenlijke dissatisfactie is rondom de flessen. Hier is dit niet het geval, dus er zal nooit draagvlak zijn over de oplossing. Hoe mooi het rek ook is.

Metafoor 1:
o Je verandert een bos niet door een boom te veranderen
o Je verandert het bos door met het bos als geheel aan de slag te gaan

Metafoor 2:
o Stel je voor je mag je tuin opnieuw
o Dat doe je niet door hier en door een pot neer te zetten
o Je denkt na over het geheel

Meer weten?
Neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl, of met uw eigen AWVN-adviseur.