Adviesdiensten op maat

AWVN biedt, op offerte- en factuurbasis, een uitgebreid pakket diensten rond het werkgeverschap. Altijd specifiek toegespitst op het bedrijf. Altijd gericht op het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen van het verenigingslid.

AWVN adviseert werkgevers bij het ontwikkelen van de HR-strategie, de organisatie en de medewerkers en bij het vormgeven van de arbeidsvoorwaarden. AWVN werkt vanuit de filosofie dat juist deze aspecten van het werkgeverschap in grote mate bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Daarbij is een positief bedrijfsklimaat, met constructieve arbeidsverhoudingen, cruciaal.
Een overzicht van de adviesdiensten, geclusterd op de verschillende aandachtsgebieden van AWVN; alfabetisch gerangschikt naar thema- en expertisegebieden.

Arbeidsrecht en juridisch advies 

Arbeidsrecht algemeen • AWVN-advocaten • Mediation • Medezeggenschap • Sociale zekerheid • Cao-recht

​​Arbeidstijdmanagement

Dienstroosterontwerp • Bedrijfsmatige en persoonlijke flexibiliteit • Interne en externe flexibiliteit • Beloning afwijkende werktijden • Arbeidswettelijke regelgeving • Ergonomie van werktijden​

Arbeidsverhoudingen

Modernisering arbeidsverhoudingen • Effectieve communicatie voor leidinggevenden • Werken aan draagvlak: focusgroepen ​• Mijn team is succesvol • Large Scale Intervention • Mederwerkersenquêtes • Thermometer arbeidsverhoudingen • Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek • Medezeggenschap • Onderhandelen • Mediation

​Arbeidsvoorwaardenregelingen

Arbeidsvoorwaardenbeleid • Avr-advisering • Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden • Doorrekenen en kwantificeren arbeidsvoorwaarden • Arbeidsvoorwaardenvergelijkingen • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden • Cao-platform • Digitale of hippe avr • Arbeidsvoorwaardenspecialisten op detacheringbasis

Belonen

Beloningsbeleid • Salarissystemen • Variabele beloning • Arbeidsvoorwaardenvergelijkingen • Beloningsmonitor • Harmoniseren van arbeidsvoorwaardenpakketten • Doorberekenen beloningspakketten • Keuzesystemen • Benchmark leaseauto

Cao's

Arbeidsvoorwaardenbeleid • Cao-advisering • Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden • Cao-recht • Doorrekenen en kwantificeren arbeidsvoorwaarden • Arbeidsvoorwaardenvergelijkingen • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden • Cao-app • Digitale of hippe cao • Arbeidsvoorwaardenspecialisten op detacheringbasis​

​Duurzame inzetbaarheid

Integrale aanpak duurzame inzetbaarheid • Gezondheidsbeleid • Levensfasebewust personeelsbeleid • Opleiding en ontwikkeling • Diversiteitsbeleid

Fiscaal

Fiscaal advies algemeen • Werkkostenregeling •  Keuzesystemen ET-scan voor uitzendbedrijven

Functieonderzoek en -waardering

Functieonderzoek en -waardering (ORBA) • Indicatieve functierangrorde • Competentiemanagement • Beoordelen • Fijninrichting van de organisatie • Strategische personeelsplanning

Fusies en overnames

Juridische aspecten • Overlegverplichtingen • Organisatie(her)inrichting

​Het Nieuwe Werken

Integrale aanpak Het Nieuwe Werken

HR-strategie

HR-strategie • Arbeidsvoorwaardenbeleid • Beloningsbeleid • Strategische personeelsplanning

Inclusief ondernemen

Vormgeven (studie)afspraken in cao of arbeidsvoorwaardenregeling • Creëren of vinden van geschikte functies • Bepalen passende beloning

​Internationale arbeidsmobiliteit

Migratierecht • Arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden • Sociale zekerheid • Fiscaal • Pensioenen • Europese ondernemingsraad AWVN-migratiewijzer

​Outsourcing

Begeleiden van het gehele traject, inclusief overleg met OR en vakbonden • In kaart brengen van de verschillen in arbeidsvoorwaardenpakketten en het doorrekenen ervan (inclusief pensioen) • Opstellen van overgangsmaatregelen • Adviseren over de verschillende juridische aspecten

​Pensioenregelingen

Ontwerpen nieuwe pensioenregelingen • Onderzoek uitvoering pensioenregeling • Harmonisatietrajecten • Benchmarkonderzoek • Contractonderzoek rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen • Lidmaatschap pensioenfondsbestuur • Workshop Groene pensioenweide • Pensioen.spot

​Performance management

Resultaatgebieden en -criteria • Competentieprofiel • Functieonderzoek • Performance- en developmentcyclus • Persoonlijk perspectiefplan • Gebruikersevaluatie beoordelingssystematiek • ​Beloningsbeleid • Salarisgebouw • Salarissysteem • Salarisgroei binnen schaal • Resultatendeling • Bonussen

Reorganisaties

Voorbereidingsfase opstellen draaiboek en tijdpad, advies over opstellen reorganisatieplan, advies over opstellen communicatieplan, ondersteuning inrichten nieuwe organisatie, opstellen ontslaglijst, bewaken OR-adviesaanvraag , opstellen sociaal plan  • Overlegfase adviestraject met OR, begeleiding onderhandelingstraject met vakbonden  • Implementatie ontslagprocedures bij CWI en kantonrechter, uitvoering sociaal plan, invoering interne organisatiestructuur, evaluatie (waaronder motivatieonderzoek en risicoanalyse)

Specifieke dienstverlening voor brancheverenigingen

AWVN voorziet in de behoefte van brancheverenigingen aan specifieke kennis met name op sociale-beleidsterreinen. Het gaat om:
• helpdeskdiensten
• cao-secretariaat
• organisatie van bijeenkomsten voor brancheleden
• content voor uw branchewebsite.