Home / Oogst uit eerste online bijeenkomst ‘Back to work’

Oogst uit eerste online bijeenkomst ‘Back to work’

Op 22 juli organiseerde AWVN de eerste van drie online pop-upbijeenkomsten in het kader van de terugkeer van werknemers naar de werkvloer.
AWVN schetste de verschillende aspecten, waarmee werkgevers nu te maken hebben:

  • Inhoud van de thuiswerkregeling (fiscaal, protocollen, infrastructuur)
  • ARBO (techniek, beleid, gedrag, cultuur)
  • Moraal (wat kan en mag, privacy, balans werk-privé)
  • Strategie (gevolgen bedrijfscultuur, leiderschap en verbinding op afstand, thuiswerken de nieuwe standaard, wat doen we met kantoren).

Vervolgens vertelden de deelnemers over hun bedrijfssituatie en verwachtingen van de (nabije) toekomst: visie, wat nodig is en welke vragen en ‘kruispunten’ zij daarbij onderkennen.

Noodzaak en kans
De rode lijn uit de antwoorden en de discussie was helder. Werkgevers en werknemers zijn door de coronacrisis noodgedwongen zoveel mogelijk thuis gaan werken en hebben ervaren dat dit potentiële voordelen biedt. Voor de werknemer, wiens functie zich leent om thuis te werken is dit een kansrijk blijvertje. Met name is de tijdwinst door niet of minder te hoeven reizen (woon-werkverkeer en zakelijke ritten) een substantieel voordeel.
Afhankelijk van het soort bedrijf – dienstverlening of productie – was de consensus dat het kantoor steeds meer een ontmoetingsplek zal worden. Bedoeld voor sociale interactie, bezigheden die creativiteit vereisen (brainstormsessies bijvoorbeeld) en vergaderingen waarbij persoonlijk contact wenselijk is. Werkgevers zijn genoodzaakt om thuiswerkbeleid te maken of te moderniseren. Zij moeten thuiswerken mogelijk te maken en / of te stimuleren, omdat de 1,5 metereconomie hen dwingt de kantoorwerkplek anders in te richten. De deelnemers zagen hierbij overigens ook kansen.

Dilemma’s
De deelnemers noemden een aantal dilemma’s.

  • Hoe thuiswerkende medewerkers te faciliteren (en controleren) – zowel voor wat betreft middelen als vergoedingen?
  • Hoe kan de werkgever / leidinggevende op afstand verbinden en sturen – bijvoorbeeld sturen op effectief en gezond gedrag?
  • Hoe invulling te geven aan de gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer?
  • Hoe om te gaan met medewerkers die niet thuis kunnen of willen werken?
  • Wat te doen in productieomgevingen met gepercipieerde verschillen tussen productie en staf (problematiek van witte versus blauwe boorden)?

Een algemeen antwoord op deze dilemma’s is (nog?) niet te geven. Veel bedrijven zijn de denkfase nog niet voorbij en kijken de ontwikkelingen aan. Denk bijvoorbeeld aan mogelijke fiscale verlichting van een thuiswerkvergoeding vanuit het Ministerie van Financiën.

Grote en kleine organisaties
Er bestaat een flink verschil tussen grote en kleinere organisaties. De groten zijn verder in denken en beleid, kleinere bedrijven moeten soms nog beginnen of (maar dit is een minderheid) houden vast aan een scenario om helemaal terug te keren naar kantoor. Praktisch gezien lijken we aan te stevenen op een standaard van 1 à 2 dagen per week op kantoor.

Kom ook meeluisteren en meepraten
Er volgen nog twee online pop-up bijeenkomsten over dit onderwerp: op donderdag 20 augustus en maandag 31 augustus. Beide starten om 16.00 uur.