Home / Ontziemaatregelen

Logo AWVN-werkgeverslijnOntziemaatregelen zijn afspraken in de cao die de oudere werknemer op basis van leeftijd extra rechten ten opzichte van jongere collega’s toekennen.

Het gaat hierbij in de praktijk vaak om het toekennen van extra ADV-uren of vakantiedagen en vrijstelling van zwaardere diensten zoals nacht- of weekenddiensten.
Dergelijke leeftijdsafhankelijke regelingen zijn, als een objectieve rechtvaardiging ontbreekt, in strijd met de gelijke-behandelingswetgeving (onderscheid op grond van leeftijd; lemma A tot Z). AWVN roept mede daarom al een aantal jaar werkgevers op om bestaande ontziemaatregelen voor oudere werknemers, waar mogelijk, om te bouwen tot individuele voorzie-maatregelen.

Meer informatie
In het AWVN-beleidsdocument Eigen regie in arbeidsvoorwaarden en samenhang met ontziemaatregelen beschrijven AWVN-beleidsadviseurs Geert de Bruin en Laurens Harteveld hoe begrippen als ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘regie over eigen loopbaan’ een vertaling krijgen in arbeidsvoorwaarden. Speciale aandacht gaat uit naar duurzame inzetbaarheid, belonen, pensioen en het ombouwen van zogenoemde ontziemaatregelen.

Onder de noemer ‘generatiepact’ zetten vakbonden aan de cao-tafel in op afspraken, vooral ontziemaatregelen, die ouderen de gelegenheid geven om gezond hun pensioen te halen. De veronderstelling is dat oudere werknemers die bijvoorbeeld één of meerdere dagdelen per week minder werken, makkelijker kunnen doorwerken tot de verhoogde pensioenleeftijd. Tegelijkertijd vergroot dit de kans voor jongeren op een vaste baan. Maar er zijn alternatieven – regelingen waarmee werkenden vooraf investeren in hun vitaliteit.