Wachten met ontslag tot 1 januari. Slecht werkgeverschap?

De NOS kopte het afgelopen weekend in een artikel ‘Werkgevers wachten met ontslag’; na 1 januari is het vaak goedkoper”. Als dit waar is, getuigt dit dan van slecht werkgeverschap? 

Het klopt dat de transitievergoeding in veel gevallen dan lager kan worden bij werknemers die een dienstverband hebben van meer dan tien dienstjaren, met name bij werknemers van boven de 50. Daar staat tegenover dat werkgevers nu ook de transitievergoeding moeten gaan betalen bij een ontslag, of niet verlenging van de arbeidsovereenkomst tijdens de eerste twee dienstjaren. En als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op de nieuwe cumulatiegrond kan het ontslag zelfs duurder uitvallen, omdat de rechter de transitievergoeding dan met 50% kan verhogen. Het ontslag wordt dus zeker niet in alle gevallen goedkoper per 1 januari.

AWVN heeft tot op heden nog geen concrete signalen gehad dat werkgevers doelbewust wachten met een ontslag tot 1 januari. Maar als zij dit toch doen, is er dan sprake van ‘slecht werkgeverschap’, zoals een advocaat in het artikel suggereert? De wetgever heeft de transitievergoeding per 1 januari aanstaande aangepast. Daarin zitten voor zowel werkgevers als werknemers plussen en minnen. Als de werkgever in voorkomende gevallen de kosten van een ontslag wil verminderen door een of twee maanden te wachten met het ontslag, dan is dat met het oog op kostenbeheersing niet vreemd. Nergens in de wet staat dat de werkgever dit niet zou mogen. Het gaat AWVN te ver om werkgevers dan te betichten van slecht werkgeverschap. Werkgevers hebben in voorkomende gevallen te maken met de verhoging van ontslagkosten waar zij niet op zitten te wachten, zij mogen dan ook gebruik maken van een wettelijke regeling die de ontslagkosten in voorkomende gevallen verlaagt. Daar is niets mis mee.