Wat vinden medewerkers waardevol? Ontdek het met Preference!

Heeft u er als werkgever over nagedacht wat medewerkers belangrijk vinden ten aanzien van hun arbeidsvoorwaarden? Loopt de cao of arbeidsvoorwaardenregeling af en moet u binnenkort opnieuw om de tafel met je OR/vakbonden om een cao af te sluiten?

Preference is een digitale tool om inzicht te verkrijgen in wat uw medewerkers belangrijk vinden en waarderen in hun werk en werkomgeving. Het gaat om een gamified tool wat het gebruik ervan voor medewerkers heel plezierig maakt.
Het weten wat medewerkers vinden en ervaren en deze informatie ook kunnen gebruiken, dát maakt deze tool speciaal.

AWVN zet deze tool in bij het toetsen van de voorkeuren van medewerkers ten aanzien van hun arbeidsvoorwaarden of de beleving van hun werk. Deze interactieve analysetool geeft diepgaande inzichten in voorkeuren van specifieke doelgroepen binnen uw organisatie. Op basis van deze inzichten kunt u met data onderbouwd beslissingen nemen en dus richting geven aan het arbeidsvoorwaardenproces en HR-beleid.

Deze intuïtieve rankingstool is voor werkgevers/brancheorganisaties die inzicht wensen in wat hun medewerkers willen om zo een hoger rendement op hun investeringen te kunnen realiseren. Dat kan om inzicht in arbeidsvoorwaarden gaan, maar ook om voorkeuren voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, of het thuiswerkbeleid en de benodigde hulpmiddelen. Preference is breed inzetbaar. 


Waarvoor kunt u Preference inzetten?

 • Optimaliseren van uw arbeidsvoorwaardeninvestering: tevredenheid/betrokkenheid vergroten.
 • Ontwerpen van een employee value propositie om een aantrekkelijke werkgever te worden.
 • Draagvlak creëren om arbeidsvoorwaarden te moderniseren/personaliseren/flexibiliseren.
 • Voorspellen van mogelijke effecten van wijzigingen in uw beleid.
 • Behouden en aantrekken van de meest kritieke (top)talenten.
 • Effectief afstemmen van uw HR-beleid aan de specifieke behoeften van interne of externe groepen medewerkers.

Kortom met behulp van Preference krijgt u inzicht met welke elementen u het beste kunt aansluiten bij de behoeften van uw medewerkers.

Personalize the talent experience
Personalize the talent experience

Hoe werkt het? Medewerkersperspectief

Kenmerken Preference

 

 • Op maat gemaakt onderzoek
 • Gamification
 • Meertalig
 • Cluster analyse
 • Live monitoring
 • Statistieken
 • Sleep en drop filter
 • Scenario analyse
 • Tekst analyse

Het online invullen van de Preference tool gaat snel, eenvoudig en intuïtief, wat vaak resulteert in een hoge medewerkersrespons (gemiddeld tussen 65%-85%). Het vergt slechts gemiddeld 5 á 10 minuten en is gegarandeerd anoniem. De medewerkers geven in een “ruit” aan welke van de 16 elementen zij het meest belangrijk en het minst belangrijk vinden en in welke mate zij over de 16 elementen tevreden zijn. U kunt, in samenspraak met AWVN, zelf invulling geven aan de elementen passend bij uw organisatiebehoefte. Als het gaat om een onderzoek naar de voorkeuren van medewerkers voeren wij dit bij voorkeur uit met betrokkenheid van management, medewerkers en medezeggenschap. Dit betekent vanaf de start betrokkenheid bij de procesaanpak en onderzoeksopzet in Preference.


Hoe werkt het? Werkgeversinzicht

Monitoren van deelname aan het onderzoek en het analyseren van de resultaten is eenvoudig. De resultaten worden real-time live verwerkt gedurende de uitvraag. De organisatie krijgt een half jaar toegang tot de eigen bedrijfsresultaten. Dit geeft de mogelijkheid om op basis van geanonimiseerde data diepgaande analyses te doen naar specifieke doelgroepen in uw eigen organisatie.

Voorbeelden van diepgaande analyses

 • Inzoomen op voorkeuren van specifieke (doel)groepen.
 • Voorspellen van de impact van te nemen maatregelen; wie zal voor zijn en wie niet?
 • Identificeer gaps in de waarde propositie van uw medewerkers. U kunt de waardering die respondenten vinden voor bepaalde elementen vergelijken met hoe tevreden ze zijn. Zo weet u waar de grootste impact te behalen is.
 • In welke thema’s dient u te investeren om het meeste effect te hebben.

De resultaten bespreekt AWVN met de stakeholders aan de hand van de interactieve analysetool. Wij adviseren de resultaten te gebruiken als input voor de (data-gestuurde) dialoog met een representatieve om inzicht te krijgen waarom medewerkers belang hechten aan wat ze belangrijk vinden. Dit kunt u als input gebruiken voor een nieuw design van uw arbeidsvoorwaarden-/HR-beleid.

Wat hebt u nodig voor Preference?
U heeft via uw pc, tablet of smartphone toegang tot Preference via de meest gangbare internet browers, zoals Google Chrome, Fire Fox, Microsoft Edge.

0 reacties