Migratiewijzer

De door AWVN ontwikkelde migratiewijzer is een digitaal instrument dat werkgevers helpt boetes te voorkomen bij het (tijdelijk) in dienst nemen van buitenlandse werknemers. De migratiewijzer maakt duidelijk wanneer (g)een vergunning nodig is, wanneer de kennismigranten- of de arbeidsmigrantenregeling van toepassing is en hoe deze toe te passen. De AWVN-migratiewijzer verbetert de processen en procedures bij het werken met buitenlandse werknemers – en daarmee het imago van het bedrijf of de sector.

Meer informatie over de toegang en de kosten van een abonnement:
neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.

Bekijk de startpagina’s van de AWVN-migratiewijzer.

0 reacties