Home / Onderhandelen

Onderhandelen

Van onderhandelaars over arbeidsvoorwaarden wordt nogal wat verwacht. Een open vizier en een doelgerichte en eerlijke houding bijvoorbeeld. Vertrouwen wekken, een goede onderhandelingssfeer creëren. De koppeling tussen de ondernemingsdoelstellingen, HR-beleid en de arbeidsvoorwaarden kunnen leggen. Open staan voor initiatieven, win-winsituaties creëren en de sociaaleconomische belangen integreren – zonder hun eventuele politieke lading uit het oog te verliezen. Dit vergt kunst en kunde tegelijk. En er staat nogal wat op het spel:
• het bereiken van de doelstellingen die uw mandaatgever u meegeeft
• het voorkomen van onrust onder uw medewerkers.

De AWVN-filosofie met betrekking tot effectief onderhandelen gaat uit van een duurzame relatie tussen de verschillende onderhandelingspartners. Omdat verstoring van de relatie tussen werkgever en medewerkers ten koste gaat van de arbeidsverhoudingen (en daarmee van de winstgevendheid), is het doel van onderhandelen om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen zonder dat de tegenpartij zich tekort gedaan voelt.

 • Klantvragen onderhandelen en dienstverlening AWVN

  Bedrijven en branches vragen AWVN om voor hun werkgeversdelegatie (in company) maatwerktrainingen te ontwikkelen op het gebied van onderhandelen, o.a. om
  • inzicht te verwerven in onderhandelingsprocessen, zich bewust te worden van de invloed van de onderhandelingsstrategie en het krachtenveld op het resultaat
  • competenties te ontwikkelen die cruciaal zijn bij het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden
  • het proces doelmatig, beheerst en gestructureerd te laten verlopen.

  Daarnaast voeren adviseurs van AWVN persoonlijke gesprekken met onderhandelaars ter voorbereiding op de onderhandelingen zelf; desgewenst begeleidt AWVN onderhandelaars tijdens het onderhandelingsproces.

  Strato

  Om te leren spelen met het draagvlak van stakeholders in een complex proces zoals bijvoorbeeld (de voorbereidingen van de) onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden, heeft AWVN in samenwerking met InContext heeft de interactieve business game Strato ontwikkeld. U speelt als delegatie tegen een of meerdere andere cao-delegaties van Strato.
  Meer informatie over Strato

  Training ‘Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden’ met open inschrijving

  Twee keer per jaar organiseert AWVN de training (met open inschrijving) ‘Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden’. Deze training beslaat drie volledige dagen plus één avond. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het cursusboek Kunst van onderhandelen, waarvan in het voorjaar van 2017 een nieuwe, geheel herziene editie is verschenen.
  Meer informatie over de eerstvolgende open training ‘Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden’