maandag 07 september 2020

Aantal WW-uitkeringen door corona sterk gestegen

In juli keerde UWV 301.000 WW-uitkeringen uit. Naar verwachting stijgt het aantal WW-beslissingen en -uitkeringen in 2021 naar hetzelfde niveau als tijdens de top van de financiële crisis in 2013/2014. Zonder de NOW-1 en -2 zouden die cijfers nog veel sterker zijn gestegen. Dit blijkt uit het kennisverslag De WW in coronatijd. Een eerste duiding van ontwikkelingen bij de WW dat UWV vrijdag 4 september publiceerde.

Werknemers die tot nu toe WW-uitkeringen aanvragen, zijn vooral jongeren met een tijdelijk dienstverband. Dit zal gaan veranderen naarmate de coronacrisis langer duurt. Een dergelijke ontwikkeling was ook zichtbaar bij de start van de financiële crisis in 2008.

Het aandeel WW-uitkeringen dat is beëindigd omdat de werknemer weer werk heeft gevonden, daalde van gemiddeld 32,6% in de twaalf maanden vóór de crisis naar 20,0% in juli.

UWV verwacht dat het aantal WW-beslissingen en het aantal lopende uitkeringen in 2021 vergelijkbaar zal zijn met de aantallen tijdens de piek van de financiële crisis in 2013/2014. In 2013 was er sprake van 713.000 WW-beslissingen; eind 2013 waren er 441.000 lopende WW-uitkeringen. Vergeleken met 2019 (407.000 WW-beslissingen en 223.000 lopende WW-uitkeringen) betekent dat bijna een verdubbeling.

De doorstroom vanuit de WW naar de bijstand zal volgens UWV stijgen van 13.000 in 2019 naar circa 33.000 in 2021.

0 reacties