donderdag 01 juli 2021

WW-premie 2021 vanaf augustus omlaag

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat de WW-premies (de percentages van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds, AWf) die gelden voor het jaar 2021, omlaag gaan.

De verlaging geldt met ingang van 1 augustus 2021 voor alle werkgevers die niet per vier weken loonaangifte doen, en met ingang van 16 augustus 2021 voor werkgevers die per vier weken loonaangifte doen aan de Belastingdienst.

Het premiepercentage van de lage WW-premie, die geldt voor werknemers met een vast contract, gaat van 2,7% naar 0,34%, het premiepercentage voor andere werknemers, de hoge WW-premie, van 7,7% naar 5,34%. Voor beide geldt dus een daling van 2,36 procentpunt. Het verschil tussen de hoge en de lage premie blijft vijf procentpunt. De nieuwe premiepercentages gelden voor de rest van het jaar 2021. 

De nieuwe premiepercentages zijn van toepassing op het loon van aangiftetijdvakken waarover na de ingangsdatum aangifte wordt gedaan. Bij herziening of correctie van loonaangiften die zijn gedaan over eerdere aangiftetijdvakken, gelden de percentages die voordien van toepassing waren.

De premieverlaging houdt verband met de afschaffing van de Baangerelateerde investeringskorting (BIK).

0 reacties