Home / Nieuws / Working Holiday Programme in ere hersteld
dinsdag 26 november 2019

Working Holiday Programme in ere hersteld

Sinds 1 oktober 2018 mochten deelnemers aan het Working Holiday Programme / Working Holiday Scheme (WHP/WHS) in Nederland enkel 12 weken aaneengesloten werken bij dezelfde werkgever in plaats van één jaar. Deze beperking is inmiddels weer opgeheven.

Wat is WHP/WHS
Het WHP/WHS is een wederkerig cultureel uitwisselingsprogramma. In het kader hiervan kunnen jongeren van 18 tot en met 30 jaar een verblijfsvergunning aanvragen om gedurende maximaal één jaar in één van de deelnemende landen te verblijven.


Voor wie?

Verblijf in Nederland in het kader van het WHP/WHS staat open voor onderdanen uit Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Zuid-Korea, Hong Kong en Argentinië. Het verblijfsdoel is ‘uitwisseling’, het hoofddoel van dit programma is kennismaking met de Nederlandse cultuur en samenleving. Gedurende het verblijf in Nederland is het toegestaan een korte studie/cursus te volgen en incidenteel werk te verrichten om het verblijf in Nederland financieel te ondersteunen; de werkgever hoeft geen tewerkstellingsvergunning te regelen.

Memorandum of Understanding
Dit is een algemeen uitgangspunt van een WHP/WHS, neergelegd in een Memorandum of Understanding (MoU) tussen Nederland en betreffende landen. Nederland heeft MoU’s over WHP/WHS gesloten met genoemde landen. De afspraken in het MoU zijn wederkerig.

Gebleken is dat de wijze waarop Nederland sinds 1 oktober 2018 uitlegt wat incidentele arbeid is, niet wederkerig kan worden toegepast door de landen waarmee een MoU is afgesloten. Aangezien de basis van het WHP wederkerigheid is, komt de eenzijdige Nederlandse concretisering van het begrip incidentele arbeid, te vervallen.
Dat betekent dat onderdanen uit genoemde landen op basis van het WHP/WHS weer één jaar in Nederland mogen werken zonder tewerkstellingsvergunning.

IND
Wel kan de IND toetsen of de werkzaamheden incidenteel van aard zijn. De IND is van oordeel dat er zeker geen sprake is van incidentele arbeid als de WHP-deelnemer een fulltime jaarcontract heeft. Het hoofddoel dient culturele uitwisseling te zijn – en een verblijfsvergunning in het kader van het WHP wordt niet verleend als het hoofddoel arbeid in loondienst is, studie of gezinshereniging. Er zal, als daarvoor aanleiding is, in individuele gevallen bij de WHP-aanvraag worden beoordeeld of er sprake is van strijdigheid met het MoU.


Commentaar AWVN

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Werkgevers kunnen weer in ruimere mate gebruik maken van jongeren die onder het WHP/WHS-programma vallen. Wel dient men bij de aanvraag voor een verblijf in het kader van het WHP, attent te zijn op de stellingname van de IND.