Home / Nieuws / Working Holiday Programme voor jongeren uit Hongkong
maandag 14 januari 2019

Working Holiday Programme voor jongeren uit Hongkong

Nederland heeft al langere tijd met een aantal landen (Argentinië, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea) een working holiday programme afgesproken. Met ingang van 1 januari 2019 is het Working Holiday Program (WHP) of Working Holiday Scheme (WHS) uitgebreid naar jongeren uit Hongkong.

Het WHP/WHS is een wederkerig cultureel uitwisselingsprogramma in het kader waarvan jongeren van 18 t/m 30 jaar een verblijfsvergunning kunnen aanvragen om gedurende maximaal 1 jaar in één van de deelnemende landen te verblijven. Het hoofddoel van dit programma is kennismaking met de Nederlandse cultuur en samenleving. Gedurende het verblijf in Nederland is het toegestaan een korte studie/cursus te volgen en incidenteel werk te verrichten, om in het eigen levensonderhoud te voorzien. De deelnemende jongeren hoeven niet in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning.

Voorwaarden
Maximaal 12 weken aaneengesloten werken bij eenzelfde werkgever
● Het is niet toegestaan het aantal uren uit te spreiden over een periode langer dan 12 weken
● Na 12 weken bij eenzelfde werkgever te hebben gewerkt, mag de deelnemende jongere wel weer 12 weken aaneengesloten bij een andere werkgever aan de slag.

Quotum
Per jaar kunnen maximaal 100 Hongkongse jongeren hieraan deelnemen. De procedure wordt opgestart door het indienen van een entreevisum (MVV-TEV) bij het Nederlands Consulaat-Generaal in Hongkong. Nederlandse jongeren die willen deelnemen aan dit programma in Hongkong, kunnen zich aanmelden bij de Chinese ambassade of het Chinees Consulaat-Generaal in Nederland of de Immigratiedienst in Hongkong.

AWVN is voorstander van de uitbreiding. De vraag is echter waarom de uitwisseling enkel voor jongeren uit Hongkong plaatsvindt en niet voor alle Chinese jongeren. Ook is het quotum van 100 personen erg laag.