Home / Nieuws / Wijziging indieningstijdstip verlenging verblijfsvergunning
vrijdag 05 januari 2018

Wijziging indieningstijdstip verlenging verblijfsvergunning

Het tijdstip voor het indienen van een aanvraag voor verlenging van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde en onbepaalde tijd is gewijzigd sinds 1 januari 2018.

​De aanvraag kan ingediend worden vanaf drie maanden voor de datum waarop de verblijfsvergunning verloopt. Wanneer de aanvraag eerder wordt ingediend, wordt de aanvraag afgewezen. Van belang is om de aanvraag altijd voorafgaande aan het verlopen van de verblijfsvergunning aan te vragen.

Ondanks een tijdige aanvraag kan het zijn dat de behandeltermijn voor de verlenging langer gaat duren. Wanneer dat het geval is, kan het zijn dat onduidelijk is dat degene voor wie verlenging van de verblijfsvergunning is aangevraagd nog kan werken en / of nog naar het buitenland kan reizen (met onbelemmerde terugkeer naar Nederland). AWVN adviseert in die situaties tijdig zorg te dragen voor een sticker verblijfsaantekening en een sticker voor een retourvisum. Deze stickers kunt u krijgen bij een van de loketten van de IND. Voor een afspraak moet u gebruikmaken van het digitale afsprakensysteem. Per soort sticker moet u een afzonderlijke afspraak maken.