donderdag 24 oktober 2019

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen op 1 januari 2020 met 1,1 procent.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2020: € 1.653,60 per maand (€ 381,60 per week; € 76,32 per dag).

Leeftijd staffeling per maand per week per dag
21 jaar en ouder 100 procent 1.653,60 381,60 76,32
20 jaar 80 procent 1.322,90 305,30 61,06
19 jaar 60 procent 992,15 228,95 45,79
18 jaar 50 procent 826,80 190,80 38,16
17 jaar 39,5 procent 653,15 150,75 30,15
16 jaar 34,5 procent 570,50 131,65 26,33
15 jaar 30 procent 496,10 114,50 22,90

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon.
Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen.

leeftijd staffeling BBL per maand per dag
20 jaar 61,50 procent 1.106,95 234,70 46,94
19 jaar 52,50 procent 868,15 200,35 40,07
18 jaar 45,50 procent 752,40 173,65 34,73
0 reacties