maandag 25 november 2019

Internetconsultatie eerste wetgevingspakket pensioenakkoord

Een eerste wetgevingspakket in het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord is op 19 november gepresenteerd. Tot 9 december kunt u hier uw mening over geven via een internetconsultatie. Het pakket bevat voorstellen voor opname van een bedrag ineens bij pensionering, voor verlofsparen en voor de mogelijkheid om wat eerder te stoppen met werken zonder fiscale boete. Zodra de informatie uit de internetconsultatie is opgehaald en het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat, zal AWVN meer uitgebreid bij de plannen stilstaan.

Na de wetgeving rond de AOW, waardoor de AOW-leeftijd vanaf 2020 minder snel zal stijgen en de AOW-leeftijd pas in 2024 naar 67 jaar gaat, is dit de tweede stap die voortvloeit uit de uitwerking van het pensioenakkoord. Wat nog loopt, is de uitwerking van de tweede pijler pensioen. Wetsvoorstellen hiervoor verwachten wij niet vóór de tweede helft van 2020.

Waar mogelijk zullen wij u tussentijds informeren over ontwikkelingen binnen het pensioenakkoord.
Als u vragen heeft over bovenstaande of van gedachten wilt wisselen over pensioen, kunt u contact opnemen met een (pensioen)adviseur van AWVN.

0 reacties