maandag 15 oktober 2018

Werkvermogen: van begrip naar impact

Professor Juhani Ilmarinen is de onbetwiste goeroe van het werkvermogen. AWVN maakte afgelopen voorjaar in Finland zijn laatste lezing mee. Wij waren onder de indruk van de invloed die je hiermee kunt uitoefenen op organisaties en medewerkers. Nu bieden wij de mogelijkheid om deze methodiek in de praktijk toe te passen.

Inmiddels begeleiden onze gecertificeerde duurzame-inzetbaarheidsadviseurs organisaties om met werkvermogen als basis concrete stappen te zetten met duurzame inzetbaarheid van medewerkers en om de productiviteit (verzuim, prestaties) van de organisatie te verbeteren. Door duurzame inzetbaarheid meetbaar te maken en te koppelen aan productiviteit/ROI verdwijnt het ‘softe imago’ van duurzame inzetbaarheid en dat werkt. In dit artikel leest u meer over onze aanpak en subsidiemogelijkheden.

Wat is werkvermogen?
Werkvermogen is de mate waarin iemand lichamelijk en geestelijk zijn huidige werk kan doen, nu en in de toekomst. Verminderd werkvermogen voorspelt (langdurig) verzuim. Het gaat zelfs verder: werkvermogen geeft inzicht in de mate van werkgeluk, in productiviteit en zogenoemd verborgen verzuim (wel aanwezig, maar niet optimaal presteren). Het geeft daarmee ook inzicht in de kansen op verbetering. Vanuit verzamelde data wereldwijd is bekend dat het werkvermogen afneemt, naarmate de gemiddelde leeftijd toeneemt in organisaties. Dit leeftijdseffect is echter te matigen of zelfs te keren door interventies op de relevante beïnvloeders (stuurfactoren) van werkvermogen. Belangrijke beïnvloeders van het werkvermogen zijn de persoonlijke omgeving van de medewerker en de organisatie van het werk door de werkgever. Werkvermogen bestaat uit een aantal elementen weergegeven in onderstaand ‘Huis van Werkvermogen’ en wordt gemeten middels de Work Ability Index (WAI). Hoe je het werkvermogen in een organisatie positief kan beïnvloeden, moet blijken uit een analyse. Daarom werkt AWVN met people analytics waarbij de WAI de basis is.

Aanpak
De integrale aanpak van AWVN begint met een analyse van werkvermogen en de binnen de organisatie relevante stuurfactoren. De analyse is meteen ook een interventie: na het invullen van een vragenlijst krijgt de medewerker direct inzicht in de eigen situatie en hij krijgt advies. Medewerkers ‘in de gevarenzone’ kunnen via een verkorte route naar ondersteuning (denk aan bedrijfsarts, coach etc.) worden geleid, uiteraard binnen de grenzen van de geldende privacywetgeving. Na de analyse gaan we aan de slag. We verzorgen een rapportage met een beknopte en heldere terugkoppeling voor de teams en managers (vanwege privacy minimaal 15 respondenten), zodat zij direct met de belangrijkste twee stuurfactoren aan de slag kunnen. Met de stuurfactoren op organisatieniveau gaan we met een werkgroep aan de slag volgens de methodiek van Ilmarinen: de company radar. Dit is een prioriteringsmethode waarmee we, met betrokkenheid van de medewerkers, tot een realistisch en impactvol plan van aanpak met interventies komen. Om investeringen te kunnen doorrekenen voor het management is werkvermogen een stevige basis voor een businesscase.      

Subsidiemogelijkheden
Duurzame inzetbaarheid integraal aanpakken op basis van werkvermogen is een beproefde methode en komt daarom in aanmerking voor ESF-subsidie. Ook bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een gezamenlijk project van AWVN met sociale partners waarin het verbeteren van duurzame inzetbaarheid op basis van werkvermogen goed past. Voordeel van deelname aan dit project is dat hiervoor al subsidie beschikbaar is gesteld. Neem contact op voor meer informatie.

Interesse?
Heeft u interesse om vanuit werkvermogen uw medewerkers en organisatie in beweging te krijgen? Wij beantwoorden graag uw vragen en denken met u mee. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met adviseurs Kim Schumacher of Carolien van Blitterswijk.

0 reacties