dinsdag 02 februari 2021

Waarover stelden werkgevers de meeste vragen in 2020?

Logo AWVN-werkgeverslijnDoor het coronavirus was het afgelopen jaar ‘alle hens aan dek’ voor de AWVN-werkgeverslijn. Met bijna 2800 vragen van werkgevers kwamen er in 2020 ruim 300 vragen meer binnen dan in 2019. De stijging volgt met name uit de coronacrisis die Nederland sinds maart 2020 in z’n greep hield. Veel werkgevers wisten de werkgeverslijn in deze onzekere, soms onduidelijke periode te vinden voor al hun vragen omtrent werkgeverschap. Hieronder vindt u een overzicht van de hot topics die werkgevers in 2020 bezighielden.

Coronacrisis
De coronacrisis heeft veel nieuwe regels met zich meegebracht. Dit zorgde voor veel vragen bij de werkgevers van Nederland. Een paar veelvoorkomende vragen op een rij:
Wanneer moeten werknemers in quarantaine?
Wanneer is er sprake van een loondoorbetalingsverplichting?
Wat als een werknemer in een ‘oranje gebied’ is geweest?
Moeten werknemers zich laten testen?
Hoe zit het met grensarbeiders?

NOW
De coronacrisis heeft geleid tot een explosieve stijging van het aantal aanvragen voor toepassing van de reguliere Regeling Werktijdverkorting (WTV-regeling): 55.000 aanvragen voor bijna 800.000 werknemers. Hierop was de WTV-regeling niet berekend. Daarom is besloten die regeling te beëindigen en nieuwe regelgeving tot stand te brengen. De NOW werd geïntroduceerd met als doel in geval van acute en zware terugval in de omzet het voor werkgevers mogelijk te maken hun werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden. Werkgevers kunnen op grond van de NOW een subsidie krijgen, met als doel het tegemoetkomen in de betaling van de loonkosten van alle werknemers die in dienst zijn. De vragen die de werkgeverslijn kreeg over de NOW waren divers: aanvraag, verplichtingen voor de werkgever, internationale aspecten etc. Van alles kwam aan bod.

Reiskostenvergoeding
In verband met de coronacrisis zijn er in 2020 een aantal goedkeuringen afgekondigd die van belang zijn voor de loonheffingen. Een van die maatregelen betrof de mogelijkheid om, ongeacht het door het thuiswerken gewijzigde reispatroon, de vaste onbelaste reiskostenvergoeding door te betalen. De vaste, onbelaste reiskostenvergoeding kon worden doorbetaald tot 1 februari 2021.
[Noot redactie: inmiddels is dat verlengd tot 1 juli 2021.]

Thuiswerkvergoeding
Sinds de coronacrisis werkt iedereen zoveel mogelijk thuis. Dit betekent dat de werkgever moet zorgen voor een ergonomische werkplek waar de werknemer veilig thuis kan werken. De werknemer kan de nodige voorzieningen aanschaffen op kosten van de werkgever, uiteraard in overleg met de werkgever. Veel werkgevers stelden de vraag of ze een thuiswerkvergoeding kunnen verstrekken aan hun werknemers. Dat is mogelijk, maar werkgevers lopen wel tegen de wettelijke beperkingen in de Werkkostenregeling aan. Een vergoeding verstrekken voor kleine voorzieningen kan onbelast via de Werkkostenregeling, maar gaat ten koste van de vrije ruimte.

WAB: schriftelijkheidsvereiste voor de lage WW-premie
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 geeft een handvat om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken werknemers een vast contract te geven. Dat heeft alles te maken met de invoering van een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract. Daarvoor is wel een schriftelijke overeenkomst voor onbepaalde tijd nodig. De eis dat er op 1 januari 2020 een schriftelijk contract voor onbepaalde tijd aanwezig moest zijn om de lage WW-premie te mogen toepassen, bleek voor een deel van de werkgevers administratief niet haalbaar. AWVN, VNO-NCW en MKB Nederland hebben sterk aangedrongen op minder rigide regels bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarop is de schriftelijkheidseis eind december 2019 iets versoepeld en gold er een coulanceperiode tot 1 april 2020. Deze werd vanwege de coronacrisis verder uitgesteld tot 30 juni 2020.

Brexit
Brexit…of toch niet? Die vraag bleef in 2019 onbeantwoord en bracht voor werkgevers die een relatie hebben tot het Verenigd Koninkrijk veel onzekerheid met zich mee. Werkgevers vroegen zich af wat een eventuele brexit inhoudt voor hun zakelijke betrekkingen en wat er verandert voor hun werknemer(s) afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk of die daar te werk zijn gesteld. De brexitdeal komt echter meerdere malen niet door het Lagerhuis heen. Premier May treedt hierdoor af als premier van Engeland en wordt opgevolgd door Johnson die met een nieuw brexit-plan komt. De Europese Unie keurt dit plan goed, waarop de brexit wordt vastgesteld op 31 januari 2020.

Aanvullend geboorteverlof
Sinds 1 juli 2020 hebben partners recht op aanvullend geboorteverlof – maximaal vijf keer het aantal werkuren per week. Voorwaarde is dat het kind op of na 1 juli 2020 geboren is. De partner moet het aanvullende geboorteverlof opnemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind, nadat eerst het ‘reguliere’ geboorteverlof is opgenomen. Dat bedraagt sinds 1 januari 2019 bij een fulltime aanstelling vijf dagen. De AWVN-werkgeverslijn kreeg verschillende vragen over het aanvullende geboorteverlof. Bijvoorbeeld of de werknemer die aanvullend geboorteverlof is overeengekomen, en dit soms (via de werkgever) al heeft aangevraagd bij het UWV, het recht heeft om het verlof in geval van bijvoorbeeld ziekte in te trekken of op te schorten? En hoe wordt het recht op geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof berekend bij werknemers in de volcontinue of 5-ploegendienst?
De antwoorden op deze vragen leest u hier

RVU
Vanaf 1 januari 2021 maakt vrijstelling van de RVU-heffing het mogelijk om (tijdelijk) aanvullende afspraken te maken met werknemers over eerder uittreden. Onze experts hebben goed zicht op de overwegingen en aandachtspunten, aangezien zij betrokken zijn bij een groot aantal cao-onderhandelingen waarbij afspraken zijn of worden gemaakt over een regeling op basis van de tijdelijke RVU-regeling. Ook kan dit aan de orde worden gesteld bij een op handen zijnde reorganisatie.

Een vraag die de werkgeverslijn kreeg, was bijvoorbeeld of het vrijgestelde RVU-bedrag voor iedere medewerker gelijk is ongeacht dienstverband of dat het bedrag naar rato wordt berekend voor medewerkers bij een parttime dienstverband? Antwoord: de vrijstelling is niet gekoppeld aan de deeltijdfactor, maar in de regelingen waarbij AWVN-adviseurs begeleiden, wordt dit wel afgesproken. Het is dus aan sociale partners om hier afspraken over te maken. Voorkomen moet worden dat de uitkering hoger is dan het huidige salaris.

Wist u dat AWVN een rekentool heeft ontwikkeld dat zicht geeft op de bruto RVU-uitkeringen aan een doelgroep? Kijk hier voor meer informatie

Inmiddels ligt de eerste maand van 2021 alweer achter ons. Wij zijn benieuwd welke onderwerpen er volgend jaar op dit lijstje verschijnen. We staan graag weer voor u klaar met ons team en de AWVN-adviseurs.

Hebt u een vraag voor de AWVN-werkgeverslijn? Neem vooral contact op via tel. 070 850 86 05 of werkgeverslijn@awvn.nl

0 reacties