dinsdag 10 maart 2020

Waarover stelden werkgevers de meeste vragen in 2019?

De AWVN-werkgeverslijn heeft in 2019 ruim 2400 vragen van werkgevers beantwoord. Steeds meer leden weten de Werkgeverslijn te vinden voor al hun vragen omtrent werkgeverschap. Het soort vragen dat bij ons binnenkomt wordt beïnvloed door ontwikkelingen op het gebied van wetgeving of in cao’s. Hieronder leest u wat de vier hot topics van 2019 waren.

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Wab op 1 januari 2020 stellen veel werkgevers vragen over de wijzigingen in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Twee vragen die wij vaak kregen over de Wab laten wij hier nogmaals de revue passeren.

Wat verandert er aan de positie van oproepkrachten en payrollwerknemers?
Volgens de Wab moeten werkgevers oproepkrachten die langer dan 12 maanden in dienst zijn, een aanbod doen voor een vast aantal uren. Daarbij wordt de rechtspositie van payrollwerknemers versterkt en hebben zij recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Hoe kan ik het beste omgaan met de veranderingen in de transitievergoeding?
Vanaf 1 januari 2020 geldt dat u als werkgever bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract een transitievergoeding moet betalen, berekend vanaf de eerste werkdag. De berekening is conform een nieuwe opbouw, te weten een zesde maandsalaris per gewerkt half jaar, ongeacht het aantal dienstjaren. In sommige situaties is echter sprake van overgangsrecht en kan de oude berekening nog worden toegepast worden. Wanneer dit overgangsrecht geldt, werd regelmatig bij ons gecheckt door werkgevers.

Veruit de meeste vragen komen binnen over het schriftelijkheidsvereiste voor de lage WW-premie: op 1 januari 2020 moet een schriftelijk contract voor onbepaalde tijd aanwezig zijn om de lage WW-premie te mogen hanteren. Deze eis blijkt voor werkgevers administratief niet altijd haalbaar. AWVN, VNO-NCW en MKB Nederland dringen daarom bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan op minder rigide regels. Dat leidt ertoe dat de schriftelijkheidseis eind december 2019 iets wordt versoepeld.

Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)
Per 1 januari 2019 is het recht op geboorteverlof gewijzigd. De partner heeft na de bevalling in plaats van twee dagen kraamverlof recht op eenmaal de wekelijkse arbeidsduur aan geboorteverlof met behoud van het loon. In veel cao’s staan echter vaak nog afwijkende, minder gunstige afspraken. Hierdoor willen werkgevers weten wat in dit geval voorrang heeft, de wet of de cao-bepaling? Het recht op geboorteverlof is van dwingend recht, daarvan mag niet worden afgeweken. Daarnaast vragen werkgevers zich af hoe dit verlof kan worden opgenomen. De partner moet het verlof binnen vier weken na de geboorte opnemen. Hij mag het verlof in deze periode gespreid opnemen. Op de website van het UWV vindt u hierop een toelichting.

Brexit
Brexit of toch niet? Die vraag blijft in 2019 onbeantwoord en brengt veel onzekerheid mee voor werkgevers die een relatie hebben tot het Verenigd Koninkrijk. Wat houdt een eventuele brexit in voor mijn zakelijke betrekkingen? En wat verandert er voor mijn werknemer(s) afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk of die daar te werk zijn gesteld? De brexitdeal komt meerdere malen niet door het Lagerhuis heen, wat premier Theresa May uiteindelijk tot aftreden dwingt. Zij wordt opgevolgd door Boris Johnson, die met een nieuw brexit-plan komt. Dit plan wordt goedgekeurd door de Europese Unie en de brexit wordt vastgesteld op 31 januari 2020.

Slapende dienstverbanden
De Hoge Raad bepaalt op 8 november 2019 dat werkgevers in de regel arbeidsovereenkomsten na twee jaar ziekte niet slapend mogen houden. Op verzoek van de werknemer moeten zij meewerken aan het einde van de arbeidsovereenkomst en de wettelijke transitievergoeding betalen aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Om aanspraak te kunnen maken op een compensatie van de volledig verschuldigde transitievergoeding geeft de minister van SZW het advies om nog vóór 1 januari 2020 de slapende dienstverbanden te beëindigen. De Werkgeverslijn is hierin de schakel tussen werkgevers en de arbeidsrechtadvocaten van AWVN.


2020 is inmiddels in volle gang
. Dit lijstje van hot topics ziet er voor het lopende jaar ongetwijfeld anders uit door de actualiteit. Één onderwerp kan dit jaar bijna niet ontbreken, vermoeden wij: het coronavirus

Hebt u een vraag voor de AWVN-werkgeverslijn? Neem vooral contact op via tel. 070 850 86 05 of werkgeverslijn@awvn.nl

0 reacties