Home / Nieuws / Website ondersteunt invoering Wnra
donderdag 30 november 2017

Website ondersteunt invoering Wnra

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een nieuwe website in het leven geroepen, www.wnra.nl, waar overheidswerkgevers die de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) invoeren in hun organisatie. Zij kunnen daar algemene informatie en hulpmiddelen vinden. De Wnra regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven.

De meeste koepels, sectoren en werkgeversorganisaties zorgen ook zelf voor sectorspecifieke informatievoorziening en hulpmiddelen. Het ministerie raadt aan daar eerst te informeren over wat zij al oppakken. Op de contactpagina van www.wnra.nl vindt u hun contactgegevens.
Op deze website vindt u verder algemene informatie over wie er onder de wet gaan vallen, wat er gaat veranderen (en wat niet) en meer achtergrondinformatie over het traject van de invoerings- en aanpassingswetgeving. U vindt hier ook praktische hulp voor de implementatie van de wet in uw organisatie.

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is eind 2016 door de Eerste Kamer aanvaard. ​Deze nieuwe wet regelt dat voor de meeste ambtenaren het private arbeidsrecht gaat gelden, net als voor de ruim 6 miljoen werknemers in het bedrijfsleven.
Voorlopig verandert er voor medewerkers nog niets, want de invoering ervan kost enkele jaren voorbereiding. Het plan is dat de Wnra op 1 januari 2020 in werking treedt. De wet gaat onder andere gelden voor alle ambtenaren van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Ambtenaren van politie, defensie en rechterlijke macht worden uitgezonderd. Aan de andere kant komen er nieuwe ambtenaren bij, door een nieuw begrip ‘overheidswerkgever’.

Tags: WNRA