donderdag 31 januari 2019

Hoe voorkom je burn-outklachten bij medewerkers?

Uit de (tweejaarlijkse) Arbobalans 2018 die TNO vandaag heeft gepubliceerd, blijkt dat werkgerelateerd verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorgkosten bijna 9 miljard euro per jaar kosten. 16,1% van de in totaal 7,2 miljoen werknemers in Nederland had in 2017 burn-outklachten. Dat was in 2007 nog 11,3%. Niet alle werknemers hebben even vaak klachten. Ondanks de slechtere arbeidsomstandigheden rapporteren oproep- en invalkrachten en werknemers met een tijdelijk contract beduidend minder burn-outklachten dan werknemers met een vast contract of uitzendkrachten.

Meer informatie over Tiptrack
Tiptrack is een laagdrempelige – online- AWVN-tool voor werkenden. Het faciliteert werkenden om zelf de regie te voeren over hun duurzame inzetbaarheid. De app biedt de gebruiker inzicht in vier thema’s, te weten werk, ontwikkeling, gezondheid en financiën. De medewerker geeft via Tiptrack aan wat positief en negatief was aan zijn werkdag. Via persoonlijke tips krijgt je inzicht in je situatie. Vervolgens stimuleert Tiptrack je om op allerlei manieren actie te ondernemen en de persoonlijke situatie te verbeteren. Neem contact op voor informatie en een demo via tel. 070 850 86 50 of mail naar info@tiptrack.nl.

Door op tijd met elkaar te praten over stress- en gezondheidsklachten en de onderliggende oorzaak ervan, kunnen werkgever en werknemer in overleg werkzaamheden en/of omstandigheden op de werkvloer aanpassen. De kans op – of herhaling van – een burn-out wordt hiermee verkleind.

Met AWVN-app Tiptrack kan een burn-out worden voorkomen, omdat het medewerkers helpt stressklachten of signalen die kunnen leiden tot een burn-out vroegtijdig te herkennen. Ook stimuleert Tiptrack medewerkers (werk)stress op tijd te bespreken met hun leidinggevende.

Hoe werkt Tiptrack?
Via de app geeft de medewerker aan tegen welke stressgerelateerde problemen hij aanloopt: last van een hoge werkdruk, werk dat psychisch zwaar is of stress door werk of privéproblemen. Hij ontvangt vervolgens persoonlijke tips en handige tools om mee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld hoe je diverse vormen van stress kunt herkennen en hoe je stress kunt verminderen. Maar ook tips hoe je het gesprek met je leidinggevende over werkstress kan voorbereiden. Ook zijn er tools beschikbaar, zoals een assertiviteitstest en een scan om stressklachten, burn-out en energie in kaart te brengen.

Via Tiptrack kunt u uw medewerkers ook uw bestaande aanbod aan trainingen en andere faciliteiten op het gebied van gezondheid en stressklachten aanbieden. Zo helpt u uw medewerkers diverse vormen van stress aan te pakken.

0 reacties