Home / Nieuws / ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheid: voorbeelden
woensdag 06 juni 2018

ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheid: voorbeelden

Vorige week, in het nieuwsbericht van 28 mei, gaven we aan dat op 25 juni een nieuwe openstellingsronde van start gaat voor de regeling ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen. Er is per werkgever € 12.500,- beschikbaar deze ronde, voor in totaal 1.200 werkgevers. Een mooi bedrag. Maar waar zou u dit voor kunnen gebruiken? Hieronder geven we een paar voorbeelden.

Wat kan ik met subsidie voor duurzame inzetbaarheid?

• Een bewustwordingscampagne duurzame inzetbaarheid: het bespreekbaar maken van het brede thema duurzame inzetbaarheid met medewerkers door middel van workshops voor medewerkers, door begeleiding van directie en (midden)management met (nieuwe) gesprekstechnieken en dialoogvormen als bijdrage aan een cultuuromslag in de organisatie.
• Een bewustwordingscampagne veilig en gezond werken: ook weer het bespreekbaar maken van veiligheid(smaatregelen) op de werkvloer, het naleven van afspraken en het bevorderen van een aanspreekcultuur.
• Uitvoeren van een bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid met focusgroepen, waarmee u inzicht krijgt in de huidige DI-aanpak en in wat de beste aanpakken zijn om duurzame inzetbaarheid in uw organisatie te bevorderen.
• Advies,- en implementatietraject ter versterking van het arbeidstijdenmanagement, gericht op thema’s als flexibiliteit en ‘langer blijven werken in de ploegendienst’.
• Een pilot met de online tool & app Tiptrack, zie daarvoor ook het nieuwsbericht van 28 mei.
• Een adviestraject in het kader van functiewaardering, gekoppeld aan competenties als basis voor een duurzaam ontwikkelbeleid voor medewerkers.
• Vermindering van ziekteverzuim: een onderzoek naar oorzaken, het maken van een plan van aanpak en de implementatie daarvan.
• Het “opfrissen” van het gezondheids,- veiligheids,- of mobiliteitsbeleid in uw organisatie.
• Advies over de geschiktheid van uw huidige HR-instrumenten en interventies in relatie tot het werkvermogen van de medewerkers van uw organisatie.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Uiteraard is er veel meer mogelijk. Bent u van plan om een nieuw project te starten en twijfelt u of dit valt onder de kaders van de ESF-subsidieregeling duurzame inzetbaarheid? Neemt u dan gerust contact op. Dat kan via uw AWVN accountmanager, via werkgeverslijn@awvn.nl of via telefoonnummer 070 – 850 86 05.