Home / Nieuws / ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheid: voorbeelden
donderdag 25 oktober 2018

ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheid: voorbeelden

Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 november is het voor werkgevers, zowel voor bedrijven als voor instellingen, weer mogelijk om ESF-subsidie aan te vragen voor projecten die zijn gericht op het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het bevorderen van gezond en veilig werken, het terugdringen van werkstress of aan het stimuleren van interne mobiliteit en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers.

Per werkgever is een bedrag van €12.500 beschikbaar, voor in totaal 1200 werkgevers. Waar zou u dit geld voor kunnen gebruiken? Hieronder hebben wij een paar voorbeelden voor u op een rij gezet:

• Een bewustwordingscampagne duurzame inzetbaarheid: het bespreekbaar maken van het brede thema duurzame inzetbaarheid met medewerkers door middel van workshops voor medewerkers, door begeleiding van directie en (midden)management met (nieuwe) gesprekstechnieken en dialoogvormen als bijdrage aan een cultuuromslag in de organisatie.
• Een bewustwordingscampagne veilig en gezond werken: ook weer het bespreekbaar maken van veiligheid(smaatregelen) op de werkvloer, het naleven van afspraken en het bevorderen van een aanspreekcultuur.
• Uitvoeren van een bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid met focusgroepen, waarmee u inzicht krijgt in de huidige DI-aanpak en in wat de beste aanpakken zijn om duurzame inzetbaarheid in uw organisatie te bevorderen.
• Advies,- en implementatietraject ter versterking van het arbeidstijdenmanagement, gericht op thema’s als flexibiliteit en ‘langer blijven werken in de ploegendienst’.
• Een pilot met de online tool & app Tiptrack.
• Een adviestraject in het kader van functiewaardering, gekoppeld aan competenties als basis voor een duurzaam ontwikkelbeleid voor medewerkers.
• Vermindering van ziekteverzuim: een onderzoek naar oorzaken, het maken van een plan van aanpak en de implementatie daarvan.
• Het “opfrissen” van het gezondheids,- veiligheids,- of mobiliteitsbeleid in uw organisatie.
• Advies over de geschiktheid van uw huidige HR-instrumenten en interventies in relatie tot het werkvermogen van de medewerkers van uw organisatie.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Uiteraard is er veel meer mogelijk. Bent u van plan om een nieuw project te starten en twijfelt u of dit valt onder de kaders van de ESF-subsidieregeling duurzame inzetbaarheid? Neemt u dan gerust contact op. Dat kan via uw AWVN-accountmanager, via werkgeverslijn@awvn.nl of via telefoonnummer 070 – 850 86 05.

Meer informatie over de ESF-subsidieregeling 2014-2020 (Powerpointpresentatie)