woensdag 11 maart 2020

Voorbeeldbrief coronavirus aan medewerkers

Van verschillende kanten is AWVN gevraagd om een voorbeeldbrief op te stellen die u als werkgever aan uw medewerkers kunt sturen in verband met het coronavirus. Een algemene voorbeeldbrief die in de behoeften van alle werkgevers voorziet is niet mogelijk.

Actuele informatie over de invloed van het coronavirus op het werk is gebundeld op onze speciale coronapagina.

Welke maatregelen getroffen kunnen en moeten worden, is sterk bedrijfsspecifiek. Werknemers die hun werk alleen maar op de werkplek zelf kunnen uitvoeren, kunnen bijvoorbeeld niet thuis werken. Daarnaast zullen sommige werkgevers vinden dat het treffen van maatregelen zoals het RIVM die voorschrijft, voldoende is. Andere werkgevers zullen verdergaande maatregelen willen nemen, ook die door het RIVM niet noodzakelijk worden geacht.

Onderstaande voorbeeldbrief is (onder meer) gebaseerd op de informatie zoals die op 10 maart op de site van het RIVM te vinden is. Hiermee informeert u uw medewerkers over o.a. de symptomen van het coronavirus, wat zij kunnen doen om besmetting te voorkomen en wat zij moeten doen als ze in een risicogebied zijn geweest.
Omdat de ontwikkelingen snel gaan, is het zaak ervoor te zorgen dat uw brief afgestemd is op de actuele situatie. Kijk dus regelmatig of het RIVM nieuwe maatregelen voorschrijft.

Overleg bij twijfel met de bedrijfsarts of arbodienst of er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

Download hier de voorbeeldbrief over het coronavirus (PDF):

0 reacties