maandag 29 maart 2021

‘Oude’ VK-onderdanen: aanvragen document voor 1 juli

VK-onderdanen die al in Nederland woonden of werkten vóór 1 januari 2021, hebben nog drie maanden de tijd voor het aanvragen van een verblijfsvergunning of een grensarbeiderspas.

In de uittredingsakte die tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is afgesloten in november 2019 (dus niet de Handelsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk van 25 december 2020) is overgangsrecht geformuleerd voor VK-onderdanen die voor 1 januari 2021 in Nederland woonden en werkten. Dit overgangsrecht houdt in dat wanneer deze VK-onderdanen reeds in Nederland woonden of werkten (‘(het als grensarbeider economisch actief zijn in het Verenigd Koninkrijk en een EU lidstaat overeenkomstig het vrij verkeer van werknemers en het vrij vestigingsrecht van zelfstandigen’), zij een levenslange garantie krijgen om dit te blijven doen zolang ze aan de voorwaarden voldoen.

Het land waar gewoond of gewerkt wordt, Nederland, mag VK-onderdanen wel verplichten een document aan te vragen waaruit blijkt dat ze aan de voorwaarden van het overgangsrecht voldoen. Dit aanvragen van een document is gebonden aan een termijn. Dit kan tot 1 juli 2021. Er is dus nog maar drie maanden de tijd om dit te doen.
Op verzoek verstrekt de IND hetzij een verblijfsvergunning, hetzij een grensarbeiderspas. Deze kan steeds verlengd worden zolang men aan de voorwaarden blijft voldoen.

0 reacties