woensdag 20 mei 2020

Kabinet verlengt NOW, onder andere voorwaarden

Op woensdag 20 mei hebben de ministers Koolmees, Wiebes en Hoekstra een volgend steunpakket aangekondigd waarmee het kabinet bedrijven en hun medewerkers door de volgende fase van de coronacrisis wil helpen. Onderdeel van het pakket is een aangepaste versie van de NOW die opnieuw voor drie maanden geldt, maar waarvoor aangepaste voorwaarden gelden. AWVN is blij met de verlenging en onderstreept de noodzaak om in deze fase van de crisis de focus te verleggen van baan- naar werkgelegenheidsbehoud.

Bekijk hier het webinar dat AWVN-jurist Marco Veenstra op 27 mei 2020 gaf over de NOW 2
De presentatie die Marco Veenstra tijdens dit webinar geeft, kunt u hier downloaden

Het huidige steunpakket loopt af op 1 juni. Omdat vele bedrijven en werkenden op dit moment gebruikmaken van de maatregelen en omdat de crisis nog volop gaande is, wil het kabinet het pakket met drie maanden verlengen, maar wel onder andere voorwaarden. Het kabinet trekt voor het hele pakket 13 miljard euro uit.
Minister Koolmees lichtte in de persconferentie al een aantal aangepaste voorwaarden toe. De Kamerbrief, die kort na de persconferentie verscheen, gaat nader in op de nieuwe maatregelen. Een samenvatting van de relevante onderdelen van de Kamerbrief vindt u op deze pagina.

Hier vindt u de toelichting op hoofdlijnen.
Heeft u specifieke vragen? Neem dan contact op met uw vaste accountmanager, of met de AWVN-werkgeverslijn, tel. 070 850 86 05.

NOW 2.0 met nieuwe voorwaarden
Belangrijk onderdeel van het steunpakket is een tweede versie van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).
Minister Koolmees lichtte in de persconferentie al een aantal aangepaste voorwaarden toe:
• De voorwaarden worden zo aangepast dat seizoensbedrijven beter tegemoet worden gekomen;
• De vaste (forfaitaire) opslag voor niet-loonkosten in de berekening van de loonsom wordt verruimd van 30 naar 40%;
• Bedrijven die gebruikmaken van de NOW mogen in 2020 geen dividend en bonussen uitkeren;
• De correctie op de loonkostensubsidie voor medewerkers wiens dienstverband alsnog eindigt (de zogeheten ontslagboete) blijft bestaan, maar wordt verlaagd: van 150% naar 100%. Dit betekent dat er geen sanctie meer wordt opgelegd, maar dat de subsidie voor ontslagen medewerkers wel wordt teruggevorderd;
• Werkgevers die gebruikmaken van de NOW worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om om- en bij te scholen.

Oproep aan sociale partners om zich in te zetten voor scholing
Minister Koolmees deed uitdrukkelijk een oproep aan werkgevers en werknemers om zich in te zetten voor om- en bijscholing. Hij wees op bestaande initiatieven zoals scholingsfondsen en de SLIM-subsidieregeling die daarvoor kunnen worden ingezet. Daarnaast komt het kabinet met Nederland leert door, een speciaal programma om mensen om te scholen en van werk naar werk te brengen. Voor het programma trekt het kabinet 50 miljoen euro uit, te starten vanaf 1 juli.

Andere steunmaatregelen
Ook andere steunmaatregelen aan bedrijven en zelfstandigen worden verlengd, zij het onder andere voorwaarden. Zo kunnen mkb-ondernemers tot 250 werknemers die direct getroffen zijn door de crisis (de sectoren uit de TOGS-regeling, waaronder horeca, evenementen en recreatie) in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de vaste lasten. Deze wordt ten opzichte van het eerste steunpakket verhoogd naar maximaal 20.000 euro.

De tegemoetkoming voor zelfstandigen (TOZO) wordt eveneens met drie maanden verlengd, maar ook in dit geval onder andere voorwaarden. Zo zal er wel een toets komen op het partnerinkomen, maar niet op het vermogen.

AWVN: focus verleggen van baanbehoud naar werkgelegenheidsbehoud
AWVN vindt het verstandig dat het kabinet met een volgend steunpakket voor bedrijven en medewerkers komt. Nu de crisis dieper is en langer duurt dan gedacht, moeten we alles in het werk stellen om bedrijven gaande te houden. Daarvoor zijn steunmaatregelen nodig, want de impact is groot en breed: sommige bedrijven kunnen helemaal niet draaien, andere bedrijven hebben te maken met ongekende vraaguitval. Steeds duidelijker wordt dat deze effecten nog lang zullen aanhouden.

Met behulp van onder andere de NOW kunnen bedrijven die diep geraakt zijn een faillissement afwenden. Maar ondanks de steun is het niet haalbaar om iedereen in dienst te houden. Dit komt onder andere omdat bedrijfskosten doorlopen – ook los van personeelskosten waar de NOW een gedeeltelijke tegemoetkoming in voorziet –, omdat tegelijkertijd de vraaguitval extreem hoog is en omdat terug naar het oude niveau voor veel bedrijven lastig of misschien zelfs niet haalbaar is.

In deze fase van de crisis moeten we dus de focus verleggen van baanbehoud naar werkgelegenheidsbehoud. We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn, maar daarvoor kan het noodzakelijk zijn dat mensen een overstap naar een andere baan maken. Het is daarom verstandig dat het kabinet de sanctie heeft opgeheven op de loonkostentegemoetkoming aan medewerkers die uit dienst treden. Daar hoort bij dat werkgevers mensen stimuleren om zich te ontwikkelen, zodat werkenden bij baanverlies snel weer elders aan de slag kunnen. De oproep van minister Koolmees aan sociale partners om zich in te spannen voor om- en bijscholing ondersteunt AWVN daarom van harte.

Vandaag werd duidelijk dat het aantal aangevraagde WW-uitkeringen in april fiks is toegenomen. Dat is slecht nieuws en markeert hoe ingrijpend deze crisis is. Tegelijkertijd valt de werkloosheidsgroei in vergelijking met veel andere landen mee. Dat is mede dankzij het steunpakket dat de overheid de afgelopen maanden in het leven heeft geroepen. Het is belangrijk dat we deze maatregelen nu voortzetten, zodat we de crisis niet verder verdiepen, maar juist de scherpe randjes er vanaf halen. Dat doen we niet alleen voor bedrijven, maar juist ook voor de vele mensen die bij deze bedrijven aan de slag zijn.

0 reacties