Home / Nieuws / Vergoeding werkgeverslasten bij loonkostensubsidie omhoog
maandag 27 november 2017

Vergoeding werkgeverslasten bij loonkostensubsidie omhoog

Vandaag is de ministeriƫle regeling in de Staatscourant gepubliceerd, waarin (per 1 januari 2018) de verhoging is geregeld van de vergoeding voor werkgeverslasten bij loonkostensubsidie.

Dit op grond van artikel 10d van de Participatiewet. De vergoeding wordt jaarlijks herzien na het vaststellen van de wettelijk verplichte werkgeverspremies voor een werknemer die het wettelijk minimumloon verdient in de marktsector.
De vergoeding gaat in 2018 met een half procentpunt omhoog naar 23,5 procent.