donderdag 01 november 2018

UWV-nota premievaststelling sectorfondsen 2019: dalende premies

Het UWV heeft op 31 oktober de nota premievaststelling sectorfondsen 2019 gepubliceerd. Deze nota beschrijft de sectoraal gedifferentieerde premies voor de wachtgeldfondsen voor 2019. Met deze premies betalen werkgevers binnen een sector via het sectorfonds het eerste halfjaar van de WW-lasten en een klein stukje Ziektewet- en WGA-staartlasten van eigenrisicodragers.

Voor de vaststelling van de premiehoogtes is rekening gehouden met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Volgens dit wetsvoorstel worden de sectorfondsen, de sectorale vermogens en de sectorfondspremies afgeschaft per 1 januari 2020.
De WW-premie die werkgevers in 2019 gaan betalen, neemt voor het vijfde jaar op rij af, zo blijkt uit de premievaststelling van UWV voor de sectorfondsen. Reden hiervoor zijn de gunstige economische vooruitzichten en dat 2019 het laatste jaar wordt dat UWV werkt met sectorpremies. Dit jaar betalen werkgevers gemiddeld nog 1,28 procent aan sectorpremie. In 2019 wordt de gemiddelde sectorpremie 0,77 procent.

In 48 sectoren neemt de premie af, in 13 sectoren is sprake van een stijging. De grootste premiedaling doet zich voor in de sector Taxivervoer, Dakdekkersbedrijf en Besloten busvervoer. De stijging van de WW-premie is het grootst in de sectoren Verzekeringswezen, Uitgeverij en Railbouw. Opvallend is dat in de sector Banken de premie ook daalt. Deze sector had voor 2018 namelijk een grote premiestijging. Ondanks de daling, betaalt de sector Banken de op één na grootste sectorpremie. Alleen de sector Uitzendbedrijven betaalt meer.

2019 wordt het laatste jaar dat UWV werkt met sectorpremies, sectorfondsen en sectorvermogens. In het concept wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt het huidige systeem van sectorale premiedifferentiatie afgeschaft per 1 januari 2020. Volgens de WAB bepaalt het soort contract (vast of flexibel) vanaf 1 januari 2020 de hoogte van de WW-premie.

Het UWV en het ministerie van SZW hebben daarom afgesproken om de sectorpremies voor 2019 zo laag mogelijk vast te stellen. De resterende vermogens in de sectorfondsen (positief en negatief) zullen overgaan naar het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf).

UWV-nota-premievaststelling-sectorfondsen-2019

Bron UWV

0 reacties