maandag 13 juni 2022

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: implementatie richtlijn nadert

Wat betekent de inwerkingtreding (per 1 augustus 2022) van de Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden?

 

Is uw arbeidsvoorwaardenregeling nog actueel? Doe de APK! Wij checken in hoeverre uw regeling voldoet aan de huidige wetgeving. Lees meer over de APK

Met de wet beoogt Nederland aan de verplichting om de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in wetgeving om te zetten, te voldoen. Het wetsvoorstel is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer en spoedig zal de Eerste Kamer zich erover buigen. Dit is ook op korte termijn noodzakelijk, omdat de wet op 1 augustus 2022 in werking moet treden en er (nagenoeg) geen overgangsrecht in is opgenomen. Dat wil zeggen dat alle verplichtingen in de wet voor werkgevers direct per 1 augustus gelden.

Veranderingen in de Nederlandse wet
De richtlijn en de wet hebben als doel om arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparantere en meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en te zorgen voor meer aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt. Hoewel de Nederlandse wet al aan veel vereisten uit de richtlijn voldoet, zijn er toch wat aanpassingen nodig. De belangrijkste wijzigingen zijn de bepalingen met betrekking tot het door de werkgever aan de werknemer kosteloos ter beschikking stellen van verplichte opleidingen, het verbod op het belemmeren van nevenarbeid en de mogelijkheid voor de werknemer om een verzoek te doen voor meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden.
Daarnaast zijn er enkele extra verplichtingen opgenomen met betrekking tot het schriftelijk of elektronisch verstrekken van informatie aan werknemers. Dat betekent in praktische zin dat arbeidsovereenkomsten voor nieuwe werknemers moeten worden aangepast en dat ook werknemers die nu al in dienst zijn een verzoek kunnen doen om die informatie.

Download webpaper Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Let op: 22 juni is een nieuwe versie verschenen, die kunt u via deze pagina downloaden

0 reacties