Home / Tiptrack mogelijk veelbelovend praktijkvoorbeeld
maandag 30 april 2018

Tiptrack mogelijk veelbelovend praktijkvoorbeeld

Tijdens een tussenevaluatie van onderzoeksbureau Ecorys, dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek doet naar initiatieven in het kader van de subsidieregeling DWSRA, is Tiptrack besproken als veelbelovend praktijkvoorbeeld.

Momenteel zijn er ruim veertig initiatieven in het kader van de subsidieregeling DWSRA* van SZW gericht op mobiliteit en duurzame inzetbaarheid, waaronder de interactieve app Tiptrack van AWVN. Ecorys doet onderzoek naar al deze projecten.

Vorige week organiseerde Ecorys een bijeenkomst met deelnemers vanuit de verschillende stakeholdergroepen, zoals werkgevers, opleiders, leveranciers van testen en tools en technische partners die betrokken zijn bij Tiptrack. De resultaten van deze bijeenkomst worden meegenomen in de tussenevaluatie die Ecorys uitvoert. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet beschikbaar.

Tiptrack wordt inmiddels gebruikt door ruim 9.000 medewerkers en faciliteert hen in het nemen van regie over de eigen loopbaan. Tiptrack beschikt ook over een webshop waarin een individueel DI-budget of persoonlijk ontwikkelbudget besteed kan worden. In steeds meer cao’s worden afspraken over dergelijke budgetten gemaakt.

Voor meer informatie op www.tiptrack.nl

*Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt

0 reacties