vrijdag 05 juli 2019

SZW schetst contouren vereenvoudiging banenafspraak

Op 4 juli heeft staatssecretaris Van Ark in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven hoe zij de banenafspraak en quotumregeling voor werkgevers wil vereenvoudigen. Deze vereenvoudiging maakt deel uit van het Breed offensief, dat de staatssecretaris al eerder aankondigde.

AWVN is verheugd, dat de staatssecretaris het voor werkgevers eenvoudiger wil maken, om mensen uit de doelgroep van de banenafspraak in dienst te nemen. Wel zijn we benieuwd naar de praktische uitwerking. Het is van groot belang dat de administratieve lasten voor werkgevers fors kleiner worden.

Bijdrage overheidswerkgevers moet verbeteren
Van Ark kondigt maatregelen aan om bij de overheid snel meer banen te realiseren. In haar brief bevestigt ze: “Overheid en markt blijven aan de lat staan voor hun aandeel in de banenafspraak”. AWVN hoopt dat die maatregelen ertoe zullen leiden, dat de overheidswerkgevers hun aandeel, 25.000 banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, leveren.

Quotumheffing en bonus
Een quotum als stok achter de deur vindt AWVN geen goed instrument. Het beste bewijs hiervoor is dat het overheidswerkgevers tot op heden niet heeft gemotiveerd de beloofde banen te creëren. Ook een nieuw boetesysteem zal daarom niet helpen.
We zijn dan ook blij, dat bedrijven een bonus krijgen, als zij meer dan hun quotum bijdragen aan de banenafspraak. Ook is het goed, dat bij een eventuele quotumregeling mkb-bedrijven tot 25 werknemers daarvan toch uitgezonderd blijven, en dat uitzendbureaus geen heffing hoeven te betalen over uitgezonden personeel.

Kennis uit de markt benutten
AWVN heeft in nauwe samenwerking met het inclusieve werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak al zo’n zes jaar ervaring met ‘inclusief werkgeven’, door praktische projecten bij werkgevers uit te voeren en onderzoek te (laten) doen rond knelpunten voor werkgevers, de waarde van een inclusief personeelsbestand voor werkgevers en het aan werk helpen van verschillende groepen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Ook werken we samen met het project Op naar de 100.000 banen van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO. We zijn verheugd dat Aart van der Gaag, boegbeeld van dat project, en zijn team gevraagd is om de overheidswerkgevers verder te brengen.

 

Lees hier de Kamerbrief van staatssecretaris Van Ark van SZW (4 juli 2019).

0 reacties