Home / Nieuws / SZW start pilot aanpassing werkplekken
vrijdag 13 december 2019

SZW start pilot aanpassing werkplekken

Staatssecretaris Van Ark stelt komend jaar acht miljoen euro beschikbaar voor de pilot generieke werkvoorziening. Werkgevers kunnen via deze pilot een aanvraag indienen voor de aanpassing van één of meerdere werkplekken binnen hun bedrijf, zo schrijft zij aan de Tweede Kamer.

UWV voert deze pilot generieke werkvoorziening uit, die loopt van 1 maart tot en met 31 december 2020. Hulpmiddelen voor mensen met een arbeidsbeperking in de vorm van werkvoorzieningen spelen een belangrijke rol bij de participatie van arbeidsgehandicapten, zo blijkt ook uit afstemming met de doelgroep.

Van Ark zegt hierover: “Op dit moment kunnen werkgevers met behulp van UWV hun werkplek laten aanpassen, pas nadat ze iemand hebben aangenomen met een arbeidsbeperking. De voorziening is daarmee verbonden aan een specifiek dienstverband, niet aan de werkplek zelf. Werkgevers ervaren dat vaak als een drempel. Daarom zet ik nu de volgende stap door de focus te verbreden naar werkvoorzieningen die de werkplek zelf inclusief maken.”

De pilot generieke werkvoorzieningen is bedoeld om te experimenteren met stapsgewijs loslaten van het individuele dienstverband als voorwaarde voor een werkvoorziening. Een werkgever die binnen deze pilot van UWV een aanvraag doet voor een werkplekaanpassing, moet de intentie uitspreken, dat hij meerdere of opeenvolgende werknemers met een vergelijkbare beperking in dienst neemt. Tevens moet de werkgever duurzame werkgelegenheid voor ten minste drie jaar aanbieden.
Overigens blijft de reguliere werkgeversvoorziening van UWV met maatwerk op het individuele dienstverband bestaan – los van deze pilot.

AWVN ziet deze pilot, die het voor werkgevers gemakkelijker moet maken om mensen met een beperking aan te nemen, met belangstelling tegemoet. Dit zal hopelijk bijdragen aan meer banen voor mensen met een beperking.

Lees hier het bericht van het ministerie van SZW