vrijdag 16 februari 2018

SVB in het ongelijk gesteld: géén Cyprus-constructie

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft ten onrechte de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving toegepast voor werknemers van een bedrijf op Cyprus. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld. Het bedrijf zou volgens de SVB niet op het Zuid-Europese eiland, maar in Nederland gevestigd zijn.

Het ging hier om een bedrijf dat actief was in de Rijnvaart. De bestuursrechter (CRvB 29-12-2017) heeft nu vastgesteld dat het bedrijf de voornaamste beslissingen op Cyprus nam en dat daar de centrale bestuurstaken werden uitgeoefend. Ook onderhield het bedrijf daadwerkelijk een band met haar werknemers in het buitenland. Van een brievenbusfirma of van een zuivere payroll-situatie was in het geheel geen sprake.

De SVB was, op instigatie van de FNV, overgegaan tot toepassing van de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving, omdat het bedrijf niet op Cyprus, maar in Nederland gevestigd zou zijn. De werknemers woonden weliswaar in Nederland, maar werkten internationaal.

In de praktijk gebeurt het vaker dat de FNV het Europees recht – het toepassen van de aanwijsregels van de Europese sociale zekerheidsverordeningen die bepalen welke sociale verzekeringswetgeving van welke lidstaat van toepassing is – niet naleeft. In voorkomend geval beweert de vakbond dat deze regels leiden tot uitbuiting en misbruik. In de media beschuldigde FNV het binnenvaartbedrijf van allerlei ‘Cyprus-constructies’. De vakbeweging schakelde de SVB in om, ondanks de aanwezigheid van A1-verklaringen, toch de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving toe te passen, omdat het bedrijf vanuit Nederland zou opereren. Na meer dan drie jaar procederen, blijkt nu dat dit helemaal niet het geval is.

AWVN is van mening dat het belang van de werknemer voorop staat bij het toepassen van de sociale zekerheidsverordeningen. Werkgevers passen deze regels, die in het leven zijn geroepen ter bescherming van werknemers, toe. Daarmee creëren zij rechtszekerheid ten aanzien van premiebetalingen en het recht op uitkeringen bij grensoverschrijdende arbeid.

0 reacties