Home / StvdA: aanpassingen NOW voor flexkrachten
dinsdag 14 april 2020

StvdA: aanpassingen NOW voor flexkrachten

De Stichting van de Arbeid doet in een brief van 14 april 2020 een dringend beroep op minister Koolmees van SZW om de NOW (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) aan te passen zodat deze beter toegankelijk is voor werknemers met een tijdelijk contract, een oproepcontract of een uitzendovereenkomst (flexkrachten).

Voor flexibele werknemers die onverhoopt toch hun baan verliezen, zal er een ‘coronavangnet’ moeten komen dat een uitkering van 90% van het loon verstrekt.

Tot slot vraagt de Stichting aandacht voor problemen met verzuim en verlofkosten, de vakantie-uitkering en de doorbetaling indien de overheid de opdrachtgever is.

In een brief van 10 april 2020 vroeg de Stichting al om specifieke aandacht voor werkbehoud op het niveau van werkmaatschappijen (concerns) van midden- en grotere bedrijven.

0 reacties