vrijdag 10 april 2020

Werkmaatschappijen: StvdA vraagt om aanpassing NOW

De Stichting van de Arbeid heeft geïnventariseerd in hoeverre de NOW-maatregel voor alle sectoren toereikend is, en de minister van SZW van haar eerste bevindingen op 10 april in een brief op de hoogte gesteld. In deze brief vraagt de Stichting specifieke aandacht voor werkbehoud op het niveau van werkmaatschappijen (concerns) van midden- en grotere bedrijven.

Witte vlekken
De Stichting van de Arbeid (StvdA) had de minister van SZW op een aantal witte vlekken gewezen: de positie van werknemers met onzekere contracten en het in dienst houden van mensen met een flexibel contract. Hiervoor zoeken sociale partners samen met de minister naar een oplossing, want alle partijen zijn ervan doordrongen dat de noodzaak om dit vraagstuk constructief te benaderen urgent is. Ook voor sectoren met een fluctuerende omzet vragen sociale partners aandacht van de minister.

Werkmaatschappijen
In de brief van 10 april vraagt de Stichting van de Arbeid met name specifieke aandacht voor werkbehoud op het niveau van werkmaatschappijen (concerns) van midden- en grotere bedrijven waarvoor de NOW in de huidige opzet onvoldoende oplossing biedt. Het gaat om ondernemers in de bouw, maakindustrie, schoonmaak, installatiebranche, garagebedrijven et cetera, die veel banen en inkomen aan mensen bieden.

De Stichting van de Arbeid bepleit een uitbreiding van de regeling met de mogelijkheid om op werkmaatschappij-niveau aanspraak te maken op de NOW. Dat voorkomt dat werkmaatschappijen geen andere optie hebben dan collectief ontslag en afvloeiing van hun werknemers naar de WW.

Daarmee wordt ook voorkomen dat werknemers van een werkmaatschappij en van een enkelvoudige onderneming verschillend worden behandeld (WW versus loondoorbetaling op basis van de NOW). De Stichting realiseert zich dat een dergelijke uitbreiding van de regeling eisen stelt aan de controle op de uitvoering. Werkgevers en werknemers willen daarvoor ook hun verantwoordelijkheid nemen.

AWVN houdt leden op de hoogte van eventuele aanpassingen op de NOW. Abonneert u zich hier en verzeker u van relevante informatie.

0 reacties