Home / Stukken uitvoering derde WW-jaar beschikbaar
donderdag 07 september 2017

Stukken uitvoering derde WW-jaar beschikbaar

Sinds vandaag zijn de stukken voor de uitvoering derde WW-jaar beschikbaar. ​Deze zijn terug te vinden op www.spaww.nl (link Formulieren en formele documenten).

Het gaat om de volgende stukken.
• Een ‘overeenkomst tot deelname’ waarin decentrale cao-partijen verklaren zich aan te sluiten bij een verzamel-cao waarin enkel en alleen de private aanvulling WW en loongerelateerde WGA is geregeld. Door middel van deze overeenkomst wordt de werkingssfeer van de reguliere arbeidsvoorwaarden-cao ingebracht; er dienen ook recente representativiteitsgegevens te worden bijgevoegd. Voor decentrale cao-partijen die normaliter niet met representativiteitsgegevens van doen hebben, komt een apart formulier met een toelichting op de website te staan.
• De tekst van de ‘verzamel-cao’ over de private aanvulling.
• Het ‘aanvullingsreglement’ waarin de regeling over de private aanvulling is opgenomen zoals verzorgd door de Stichting PAWW (met Raet BV als administratieve uitvoerder). De regeling kan pas uitgevoerd worden vanaf het moment dat een algemeen verbindend verklaring is afgegeven.
• Binnen afzienbare tijd verschijnt er ook nog een algemene en een artikelsgewijze toelichting op de regeling op de website van SPAWW.

0 reacties