donderdag 29 oktober 2020

Extra steun voor zwaarst getroffen sectoren

Bovenop het derde steunpakket om de coronacrisis het hoofd te bieden, stelt het kabinet extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. Zo krijgt de horeca een eenmalige subsidie op aangelegde en nu onbruikbare voorraad. De verschillende extra steunmaatregelen zetten wij hieronder voor u op een rij.

Bekijk hier het webinar waarin AWVN-jurist Marco Veenstra alle ins en outs van de NOW-3 behandelt

Tijdelijke verbreding Tegemoetkoming Vaste Lasten

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten, zoals huur, nu er veel minder geld wordt verdiend. Het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Eerder was deze alleen bedoeld voor bedrijven die direct worden getroffen door de overheidsmaatregelen, nu is de regeling ook opengesteld voor toeleveranciers en de transportsector.
Vanaf medio november kunt u een aanvraag indienen.

Subsidie voorraad- en aanpassingskosten

Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een coronaproof manier open te kunnen blijven. Het kabinet geeft een eenmalige subsidie om deze kosten te compenseren, van circa 2,75 procent van de omzetderving, gemiddeld € 2500.
Ondernemers kunnen de subsidie vanaf medio november aanvragen via de TVL-aanvraag.

Evenementen

Door de coronamaatregelen zijn veel evenementen afgelast. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. Die schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer.

Time-out arrangement (TOA)

Het TOA helpt ondernemers om de mogelijkheden te benutten die de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) straks aan hun biedt. Hierdoor komen akkoorden met schuldeisers makkelijker tot stand. Dat helpt ondernemers om tijdelijk in een soort winterslaap te gaan en levensvatbare bedrijven om niet onnodig failliet te hoeven gaan.

(Tijdelijke) banen

Het kabinet onderzoekt of (tijdelijke) banen voor crisisondersteuning zwaargetroffen sectoren verlichting kunnen bieden, terwijl zo tegelijk mensen tijdelijk aan het werk worden geholpen.

Alle informatie over de aanvullingen op het derde steunpakket vindt u op de website van de Rijksoverheid

0 reacties