Home / Nieuws / Speciaal voor MKB-bedrijven: SLIM-subsidie
donderdag 30 januari 2020

Speciaal voor MKB-bedrijven: SLIM-subsidie

Het kabinet vindt het belangrijk dat ook MKB-bedrijven investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers, zodat zij arbeidsmarktfit blijven – voor andere functies, taken, rollen binnen of buiten de eigen organisatie. Omdat dit voor MKB-werkgevers nog niet altijd gebruikelijk is, biedt SZW hen de SLIM-regeling (Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB) aan.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf dit jaar 48 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven die leren en ontwikkelen in het MKB stimuleren. Het gaat om twee regelingen.
1. MKB-bedrijven
Onder andere is cofinanciering een vereiste en mag de looptijd van het initiatief maximaal 12 maanden bedragen. MKB-bedrijven kunnen een aanvraag indienen in de maanden maart en september.
2. Samenwerkingsverbanden
Ook hier is cofinanciering een eis, dienen minimaal twee MKB-bedrijven betrokken te zijn en bedraagt de looptijd van het initiatief maximaal 24 maanden. Het subsidietijdvak loopt van 1 april tot 30 juni 2020.

Ten behoeve van ditzelfde doel komt voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector 1,2 miljoen euro beschikbaar.

Alle informatie over SLIM (Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB) vindt u op de SZW-site uitvoeringvanbeleid.nl.

Als uw organisatie lid is van AWVN, kunnen onze experts u adviseren over en ondersteunen bij het optimaliseren en toekomstproof maken van uw opleidingsbeleid. U kunt contact met hen opnemen via werkgeverslijn@awvn.nl