dinsdag 19 mei 2020

Oproep sociale partners: zet veilig (samen)werken voorop

Het kabinet kondigde begin mei een reeks versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Steeds meer mensen zullen de komende tijd terugkeren naar hun werk of vaker op locatie aan de slag gaan. Daarmee ontstaat iets meer ruimte om onze samenleving en economie op gang te brengen. Toch zullen werkgevers en werknemers uiterst voorzichtig moeten blijven. Ook zij dragen een verantwoordelijkheid om een opleving van het coronavirus te voorkomen.

Meer over werkgeven in tijden van corona:
Coronavirus en werk (overzichtspagina)
Veelgestelde vragen over corona en werk
Bereken hoogte NOW met AWVN-rekentool

FNV, CNV en AWVN roepen werkgevers en werknemers daarom op om veilig samenwerken voorop te blijven zetten en de richtlijnen van het RIVM nauwlettend te volgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat thuiswerken waar dat kan, voorlopig het devies blijft. Als er toch op locatie gewerkt wordt, blijven de belangrijkste basisregels gelden: handen wassen, geen handen schudden en 1,5 meter afstand houden. Ook betekent het dat mensen die ziek zijn of verkoudheidsklachten hebben – zoals neusverkoudheid, niezen, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius – thuis blijven.

Soms zullen zich werksituaties aandienen waarvoor geen protocol klaarligt, waar 1,5 meter afstand houden niet haalbaar is of waar een praktische vertaalslag nodig is. Constructief overleg tussen werkgevers en werknemers en hun vertegenwoordigers is in die situaties van groot belang. De oproep aan werkgevers en werknemers is om de te nemen maatregelen gezamenlijk te bespreken met een open houding en met oog voor elkaars zorgen en belangen.

Sociale partners benadrukken dat de richtlijnen voor veilig samenwerken gelden voor alle medewerkers, onafhankelijk van het type arbeidsrelatie of functie. Medewerkers die klachten hebben, maar niet durven of willen thuisblijven, of zonder beschermingsmiddelen werken, kunnen anderen besmetten en daarmee de verspreiding van het coronavirus versnellen. De andere kant is dat te lichtzinnig verzuim, afwijkend van de RIVM-richtlijnen, grote impact heeft op de operatie van bedrijven. Onverantwoorde risico’s mogen we niet nemen, niet voor de volksgezondheid en ook niet voor de economie.

Sociale partners zullen daarom de komende tijd actief naar hun achterban uitdragen: volg de richtlijnen voor werkgevers en werknemers, heb oog voor elkaars belangen, houd contact en spreek elkaar erop aan als richtlijnen niet worden gevolgd. Zo kunnen we ook als werkgevers en werknemers onze bijdrage leveren aan het onder controle krijgen van de verspreiding van het coronavirus.

0 reacties