vrijdag 03 juni 2022

Samenloop wettelijk ouderschapsverlof en cao/avr

Wees bedacht op samenloop wettelijk ouderschapsverlof en cao/avr!

 

Vanaf 2 augustus 2022 komen werknemers voor kinderen die de leeftijd van één jaar nog niet hebben bereikt, in aanmerking voor negen weken (doorbetaald) ouderschapsverlof. De werknemer heeft recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van zijn dagloon. Voor het gedeelte van het loon dat meer is dan het maximumdagloon, bestaat geen recht op een uitkering.

Sommige bedrijven en branches hebben in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling (avr) al iets opgenomen over gedeeltelijke doorbetaling bij ouderschapsverlof. Afhankelijk van de formulering van deze bepaling kan samenloop van de beide uitkeringen ontstaan. Om dit te voorkomen is het raadzaam om de tekst van de regeling waar nodig aan te passen.

0 reacties