maandag 10 januari 2022

Salariscriteria kennismigranten 2022

Overzicht van de tarieven erkend referentschap en van de salariscriteria kennismigranten 2022

 

De nieuwe legesbedragen voor het aanvragen van het erkend referentschap voor grote en kleine bedrijven (maximaal 50 personen) bedragen in 2022 € 4.212 respectievelijk € 2.105.

De salariscriteria voor kennismigranten voor 2022 zijn (bedragen exclusief 8 % vakantiebijslag):

kennismigrant 30 jaar of ouder € 4.840 bruto per maand
kennismigrant jonger dan 30 jaar € 3.549 bruto per maand
verlaagd salariscriterium (zoekjaar*) € 2.543 bruto per maand.
*Kennismigrant is in bezit van vergunning zoekjaar hoogopgeleiden, of voldoet aan de voorwaarden daaraan

Wat telt mee en wat niet voor het salariscriterium?

De IND telt de onkostenvergoedingen en vaste toeslagen (zoals een dertiende maand) mee. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
• de vergoedingen en toeslagen staan in het contract
• de vergoedingen en toeslagen worden elke maand overgemaakt naar een bankrekening op naam van de kennismigrant.

De volgende loonbestanddelen tellen niet mee:
• vakantietoeslag
• de waarde van in natura uitgekeerd loon
• onregelmatig loon waarvan niet zeker is dat het wordt uitbetaald. Bijvoorbeeld: overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen.

0 reacties