Home / Legaal werken in Nederland: twee nieuwe regelingen
donderdag 16 augustus 2018

Legaal werken in Nederland: twee nieuwe regelingen

Er zijn onlangs twee nieuwe regelingen bijgekomen die de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor niet-EU-onderdanen verruimen. Dit zijn de ICT-regeling en de regeling internationaal handelsverkeer.

De ICT-regeling
De ICT-regeling is gebaseerd is op de Europese Richtlijn inzake Intra Corporate Transferees (Richtlijn 2014/66EU). Wanneer een werknemer werkt bij een buiten de EU gevestigde werkgever en wordt overgeplaatst naar een vestiging in Nederland, dan is het mogelijk om op basis van de richtlijn een GVVA (gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid) voor de werknemer aan te vragen. Dit is een verblijfsvergunning van de IND, waarbij de arbeidsmarkttoets plaatsvindt door het UWV voor het krijgen van de tewerkstellingsvergunning (inlegvel bij verblijfsvergunning).
Tot voor kort ging men er van uit dat voor het verkrijgen van deze vergunning de salarisnormen voor de kennismigrantenregeling golden. Dit blijkt echter niet langer het geval. Inmiddels worden vergunningen afgegeven op basis van een marktconform salaris (dat dus lager kan zijn dan het kennismigrantensalaris). Hiermee wordt in lijn van de richtlijn gehandeld, die refereert aan gelijke behandeling voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden in de lidstaat waar iemand het werk verricht.

De regeling internationaal handelsverkeer
De regeling internationaal handelsverkeer biedt werkgevers in het internationale bedrijfsleven de mogelijkheid tijdelijk buitenlandse werknemers in Nederland te laten werken zonder dat een tewerkstellingsvergunning nodig. Deze mogelijkheid staat echter niet open wanneer de ICT-regeling van toepassing is. De ICT-regeling is echter niet van toepassing op werkzaamheden van korter dan drie maanden.
Wanneer binnen een concern werknemers korter dan drie maanden worden overgeplaatst naar Nederland, dan kan het bedrijf middels notificatie melden dat dit aan de orde is. Het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning is dan niet nodig. Wel moet eerst het UWV akkoord zijn gegaan met het toepassen van de regeling [UWV: voorwaarden van de regeling].

AWVN is blij met deze twee verruimingen, ook al zijn het slechts beperkt extra mogelijkheden om niet EU-werknemers legaal in Nederland te laten werken. In een tijd van hoogconjunctuur en krapte op de arbeidsmarkt zijn deze mogelijkheden zeer welkom.

0 reacties