dinsdag 03 december 2019

Rechter geeft Picnic gelijk

De kantonrechter heeft op 3 december 2019 uitspraak gedaan in de door de FNV aanhangig gemaakte zaak tegen Picnic, de online supermarkt. De vakbond vorderde een verklaring van de rechter dat alle vennootschappen van Picnic International BV onder de algemeen verbindend verklaarde supermarkt-cao vallen. Dit ondanks dat maar één van de Picnic-vennootschappen een werkgever is die een -online- winkel exploiteert, namelijk Picnic BV.

De FNV meent dat alle BV’s die het voor klanten mede mogelijk maken om boodschappen te bestellen en bij hen thuis af te laten leveren als geheel beschouwd moeten worden als supermarkt. De rechter vindt hier echter geen aanwijzing voor in de cao. Een werkgever die aan de cao gebonden is, wordt daarin immers gedefinieerd als een aparte vennootschap, niet als een geheel. Dit leidt tot de conclusie dat alleen de online winkel van Picnic BV als een supermarkt onder de cao aan te merken is en de andere vennootschappen van het Picnic-concern niet.

Het is nog niet bekend of de FNV in beroep gaat.

0 reacties