donderdag 22 november 2018

Reactie AWVN op mislukken pensioenakkoord

Werkgeversvereniging AWVN betreurt het enorm dat het niet is gelukt om tot een pensioenakkoord te komen. De houdbaarheidsdatum van het huidige pensioenstelsel komt steeds sneller in zicht in een snel veranderende arbeidsmarkt. Het uitblijven van duidelijkheid over pensioen betekent voor AWVN-leden aanhoudende onzekerheid over nog veel meer arbeidsvoorwaarden, gezien de samenhang met andere dossiers zoals bijvoorbeeld inzetbaarheid en beloning.

Op korte termijn kunnen AWVN-leden te maken krijgen met pensioenfondsen die pensioenuitkeringen moeten korten en pensioenopbouw van werknemers moeten beperken. AWVN hoopt dan ook dat alle betrokkenen alsnog over hun eigen schaduw heen springen en overeenstemming bereiken over een pensioenakkoord.

0 reacties