dinsdag 16 november 2021

Premies werknemers- en volksverzekeringen 2022

In de Staatscourant van 16 november 2022 zijn de definitieve premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en de volksverzekeringen voor 2022 bekendgemaakt.

 

Het gaat hierbij om de premiepercentages die gelden voor de premieheffing voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) en Algemene nabestaandenwet (Anw), het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) en het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de opslag op de premie Aof voor de kinderopvangtoeslag. Daarnaast is het maximumpremieloon vastgesteld voor de heffing van de premies werknemersverzekeringen. Tot slot wordt de loongrens voor de indeling in de sector grootwinkelbedrijf geïndexeerd. Zie: Staatscourant 16/11/2021 (pdf)

Met ingang van 2022 wordt de uniforme basispremie voor het Aof vervangen door een gedifferentieerde premie. De premie wordt vastgesteld op een percentage van het loon, waarbij voor kleine werkgevers een lager percentage geldt dan voor overige werkgevers. Een ‘kleine werkgever’ is een werkgever met een premieplichtige loonsom die gelijk is aan of minder bedraagt dan 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer, in dat kalenderjaar. Het gemiddelde loon bedraagt in 2022 op jaarbasis € 35.300. Dat betekent dat de grens voor kleine werkgevers in 2022 ligt op € 882.500

Structureel is er € 450 miljoen beschikbaar om de premie voor kleine werkgevers lager vast te stellen. In 2022 is er incidenteel € 300 miljoen extra beschikbaar. Het verschil tussen het hoge en het lage percentage bedraagt niet meer dan 2 procentpunt.

0 reacties