Home / Premies werkhervattingskas 2019 vastgesteld
dinsdag 04 september 2018

Premies werkhervattingskas 2019 vastgesteld

Het UWV heeft de premies en parameters voor de WGA- en Ziektewet-premies 2019 voor de werkhervattingskas gepubliceerd.  

De premie werkhervattingskas wordt voor elke werkgever apart vastgesteld. De Belastingdienst stuurt voor het einde van het jaar een beschikking aan elke werkgever met daarin de hoogte en opbouw van de premies van de werkhervattingskas. De premies en parameters die aan de vaststelling voor 2019 ten grondslag liggen, zijn op 3 september 2018 door UWV gepubliceerd in de Staatscourant. Deze nota geeft een toelichting op de totstandkoming van deze premies en parameters.

De premie werkhervattingskas bestaat uit twee componenten: een gedifferentieerde premie Ziektewet en een gedifferentieerde premie WGA. Voor beide onderliggende verzekeringen heeft een werkgever de mogelijkheid eigenrisicodrager te worden. Een werkgever betaalt bij een eigenrisicodragerschap van één of beide verzekeringen geen publieke premie voor de bijbehorende premiecomponenten. Werkgevers kunnen op 1 januari en 1 juli van elk jaar een aanvraag tot eigenrisicodragerschap indienen. Een aanvraag hiervoor moeten zij uiterlijk 3 maanden van tevoren bij de Belastingdienst indienen. Het eigenrisicodragerschap kan gepaard gaan met een verzekering van het risico bij een private verzekeringsmaatschappij. Ziet een werkgever af van een verzekering, dan betaalt hij eventuele uitkeringen van zijn werknemers zelf.

Premieontwikkeling WGA

Het gemiddelde premiepercentage WGA 2019 blijft ongewijzigd ten opzichte van 2018, op 0,75%. Het premieniveau stijgt niet, ondanks dat de WGA in opbouw is, doordat de publiek verzekerde loonsom, voornamelijk als gevolg van de economische groei, evenredig meestijgt met de publieke WGA-lasten.

Premieontwikkeling Ziektewet voor flexibele dienstverbanden

Het gemiddelde percentage Ziektewet stijgt van 0,41% in 2018 naar 0,43% in 2019. Er is een trend dat werkgevers met hogere risico’s zich bij het UWV verzekeren, terwijl de werkgevers met lagere risico’s kiezen voor het eigenrisicodragerschap. De eerste groep werkgevers bestaat voornamelijk uit Uitzendwerkgevers met relatief hoge Ziektewetlasten. De tweede groep bestaat juist uit werkgevers met voornamelijk vaste dienstverbanden, waardoor ze geen of zeer geringe Ziektewetlasten hebben.

Sectorale premie

Voor elk van de premiecomponenten WGA en Ziektewet-flex zijn 67 sectorale premies berekend. Voor iedere sectorale premie geldt dat deze gelijk is aan de verwachte lasten in 2019 van alle bij UWV verzekerde werkgevers in de sector, gedeeld door de verwachte loonsom van deze werkgevers in 2019. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van alle sectorale premies voor elk van de twee premiecomponenten.

Sector WGA ZW-flex Sector WGA ZW-flex
1 Agrarisch bedrijf 0,59 0,27 35 Gezondheid, geestelijke en … 0,80 0,33
2 Tabakverwerkende industrie 0,93 0,20 38 Banken 0,39 0,16
3 Bouwbedrijf 0,86 0,24 39 Verzekeringswezen en ziekenfondsen 0,48 0,11
4 Baggerbedrijf 0,52 0,09 40 Uitgeverij 0,77 0,28
5 Hout en emballage-industrie 0,79 0,27 41 Groothandel I 0,54 0,27
6 Timmerindustrie 0,65 0,18 42 Groothandel II 0,61 0,27
7 Meubel- en orgelbouw industrie 0,74 0,28 43 Zakelijke dienstverlening I 0,50 0,14
8 Groothandel hout, zagerijen, … 0,79 0,24 44 Zakelijke dienstverlening II 0,34 0,28
9 Grafische industrie 0,61 0,26 45 Zakelijke dienstverlening III 0,56 0,50
10 Metaalindustrie 0,49 0,28 46 Zuivelindustrie 0,51 0,66
11 Elktrotechnische industrie 0,29 0,72 47 Textielindustrie 0,64 0,05
12 Metaal – en technische bedrijfstakken 0,73 0,34 48 Steen-, cement-, glas-, en keram… 1,08 0,34
13 Bakkerijen 1,20 0,39 49 Chemische industrie 0,85 0,24
14 Suikerverwerkende industrie 1,15 0,37 50 Voedingsindustrie 0,70 0,45
15 Slagersbedrijven 1,32 0,34 51 Algemene industrie 0,57 0,92
16 Slagers overig 0,86 0,54 52 Uitzendbedrijven 1,15 4,85
17 Detailhandel en ambachten 0,82 0,44 53 Bewakingsondernemingen 1,26 0,96
18 Reiniging 2,12 0,71 54 Culturele instellingen 0,62 0,35
19 Grootwinkelbedrijk 0,83 0,39 55 Overige takken van bedrijf en beroep 0,94 0,43
20 Havenbedrijven 0,59 0,99 56 Schildersbedrijf 1,82 0,22
21 Havenclassificeerders 0,88 0,55 57 Stukadoorsbedrijf 1,79 0,34
22 Binnenscheepvaart 0,64 0,39 58 Dakdekkersbedrijf 1,81 0,52
23 Visserij 0,61 0,69 59 Mortelbedrijf 0,98 0,06
24 Koopvaardij 0,41 0,46 60 Steenhouwersbedrijf 1,79 0,34
25 Vervoer KLM 1,53 0,68 61 Overheid, onderwijs en wetenschappen 0,94 0,10
26 Vervoer NS 0,84 0,68 62 Overheid, rijk, politie en … 1,02 0,01
27 Vervoer posterijen 0,81 0,84 63 Overheid, defensie 0,00 0,04
28 Taxivervoer 2,15 1,09 64 Overheid, provincies, gemeenten en … 0,82 0,04
29 Openbaar vervoer 0,86 1,25 65 Overheid, openbare nutsbedrijven 0,30 0,04
30 Besloten busvervoer 0,99 0,70 66 Overheid, overige instellingen 1,60 0,15
31 Overig personenvervoer te land en … 0,48 0,77 67 Werk en (re)integratie 3,31 1,30
32 Overig goederenvervoer te land en … 0,76 0,63 68 Railbouw 0,83 0,14
33 Horeca algemeen 0,67 0,56 69 Telecommunicatie 0,75 0,30
34 Horeca catering 1,22 0,62

 

Premies en parameters Werkhervattingskas

2018 2019
Gemiddelde loonsom 32.800 33.100
Grens grote/middelgrote werkgever 3.280.000 3.310.000
Grens middelgrote/kleine werkgever 328.000 331.000
WGA
Gemiddelde percentage 0,75% 0,75%
Rekenpercentage 0,77% 0,77%
Gemiddelde werkgeversrisico 0,41% 0,41%
Correctiefactor werkgeversrisico 1,42 1,42
Minimumpremie (grote werkgever) 0,18% 0,18%
Maximumpremie (grote werkgever) 3,00% 3,00%
Correctiefactoren bij onvolledige referteperiode werkgever
Beschikbare periode:
1 jaar 5,00 5,00
2 jaren 2,50 2,50
3 jaren 1,66 1,66
4 jaren 1,25 1,25
Ziektewet-flex
Gemiddelde percentage 0,41% 0,43%
Rekenpercentage 0,45% 0,47%
Gemiddelde werkgeversrisico 0,24% 0,26%
Correctiefactor werkgeversrisico 1,45 1,39
Minimumpremie (grote werkgever) 0,10% 0,10%
Maximumpremie (grote werkgever) *) 1,64% 1,72%
Correctiefactoren bij onvolledige referteperiode werkgever
Beschikbare periode:
1 jaar 2,00 2,00
2 jaren 1,00 1,00
3 jaren 1,00 1,00
4 jaren 1,00 1,00

*) De maximumpremie in de sector Uitzendbedrijven wijkt voor de Ziektewet-flex af van de maximumpremie die geldt voor werkgevers in de overige sectoren. De maximumpremie voor de sector Uitzendbedrijven bedraagt voor de Ziektewet-flex 8,48%.

0 reacties