dinsdag 03 september 2019

Premie werkhervattingskas 2020: hier moet u op letten

Het UWV heeft op 2 september 2019 de premies en parameters voor de WGA- en ZW-premies 2020 voor de werkhervattingskas gepubliceerd.

De premie werkhervattingskas is een premie die voor elke werkgever apart wordt vastgesteld. De Belastingdienst stuurt voor het einde van het jaar een beschikking aan elke werkgever met daarin de hoogte en opbouw van de premies van de werkhervattingskas. De door het UWV gepubliceerde nota geeft een toelichting op de totstandkoming van deze premies en parameters.

De premiedifferentiatiesystematiek wordt op een aantal punten gewijzigd per 1 januari 2020. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

  • Het (her)indelen van alle uitzendwerkgevers in sector 52 ‘Uitzendwerkgevers’ heeft gevolgen voor de gedifferentieerde premies Ziektewet. Zo zal de premie voor de uitzendsector stijgen, terwijl de premie in een aantal andere sectoren zal dalen. Dit kan voor werkgever aanleiding zijn om opnieuw te beoordelen of het zin heeft om eigen risicodrager te worden of te blijven.
  • Ook is een aantal technische wijzigingen doorgevoerd om de premiesystematiek te verbeteren. Zo is de berekening van de sectorale premies aangepast en het rekenpercentage is afgeschaft.
  • Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans op 1 januari 2020 worden de Sectorfondsen afgeschaft. Hierdoor zullen de zogenaamde staartlasten Ziektewet vanaf 2020 uit de werkhervattingskas worden gefinancierd. Staartlasten zijn uitkeringen die ontstaan zijn bij werkgevers die inmiddels eigenrisicodrager zijn, maar ten tijde van het ontstaan van de uitkering nog publiek verzekerd waren. Dit heeft in het algemeen een licht verhogend effect op de Ziektewetpremies.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van alle sectorale premies voor elk van de twee premiecomponenten.

Wilt u meer weten? Kijk hier voor een uitgebreidere toelichting

0 reacties