maandag 21 december 2020

Premie derde WW-jaar in 2021 hetzelfde als in 2020

Het bestuur van Stichting PAWW heeft besloten de premie voor het derde WW-jaar voor 2021 alsnog op 0,4% van het brutoloon te houden.

In oktober 2020 was besloten om, conform de eerder aangegeven prognose, de premie voor 2021 te verhogen naar 0,5%. Door de lage instroom in de WW, waardoor Stichting PAWW ook een lagere instroom van uitkeringsgerechtigden verwacht, hoeft deze premieverhoging niet door te gaan.

Voor werkgevers en salarissoftwarebedrijven is het van belang dat zij het nieuwe percentage nog op tijd voor de eerste salarisverwerkingen van 2021 doorvoeren in hun software. Het bestuur van Stichting PAWW is zich ervan bewust dat dit besluit extra werk oplevert en excuseert zich hier dan ook voor. Werkgevers die onder de PAWW-regeling vallen, moeten ook hun werknemers op de hoogte brengen van de nieuwe premie.

0 reacties