vrijdag 20 december 2019

Zuivelindustrie zet in op duurzame inzetbaarheid met Tiptrack

Medewerkers van de zuivelindustrie krijgen vanaf komend jaar een persoonlijk budget om vitaal inzetbaar te kunnen blijven. Dit budget bedraagt 1% van het jaarinkomen en geldt voor circa 9000 medewerkers. Zij kunnen het naar eigen inzicht besteden aan de inkoop van bijvoorbeeld cursussen en financiële scans met hulp van de duurzame-inzetbaarheidsapp Tiptrack.

Hiervoor hebben Jan Willem Menkveld (namens de Nederlandse Zuivel Organisatie) en Harry van de Kraats (Tiptrack) een overeenkomst getekend. Twaalf zuivelbedrijven doen mee. Het aantal Tiptrack-licenties komt hiermee ruim boven de 35.000. Eerder gingen KLM, Cargill en Dura Vermeer al met Tiptrack in zee.

Harry van de Kraats (Tiptrack) en Jan Willem Menkveld (NZO)

De overeenkomst is een afspraak tussen de partijen betrokken bij de cao’s voor de Zuivelindustrie. Zij vinden het van belang om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te borgen en te vergroten, zowel vitaal als functioneel. Vitale en goed inzetbare medewerkers hebben een sterkere positie op de arbeidsmarkt. Verstandige keuzes gedurende de gehele loopbaan dragen er aan bij, dat werknemers ook op hogere leeftijd vitaal inzetbaar zijn. Partijen vinden het belangrijk dat medewerkers keuzes kunnen maken die aansluiten bij hun behoeften. Die behoeften kunnen in de verschillende levensfasen veranderen.

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) is de branchevereniging van de Nederlandse zuivelindustrie. Zij behartigt de belangen van dertien zuivelondernemingen. Die verwerken samen 98 procent van alle melk in Nederland tot een breed pakket zuivelproducten: van zuiveldranken, baby- & kindervoeding, kaas en desserts tot ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische sector.
Tiptrack is ontwikkeld door werkgeversvereniging AWVN, die al jaren werkgevers adviseert op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Uit ervaring en literatuuronderzoek blijkt dat het belangrijk is om eigen regie bij medewerkers te stimuleren. In 2016 is daarom Tiptrack ontwikkeld, een online platform dat werkenden faciliteert om zelf de regie te voeren over hun eigen duurzame inzetbaarheid en daarmee hun loopbaan. Sinds 2018 is Tiptrack een zelfstandige BV, maar wel een volledige dochter van AWVN.

 

0 reacties