dinsdag 16 oktober 2018

Werkzoekenden aan de slag met Tiptrack

Enkele honderden bij het UWV ingeschreven werkzoekenden testen de komende twee maanden Tiptrack, een digitale tool ontwikkeld door werkgeversvereniging AWVN, met als doel het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt.

Een aantal grote bedrijven werkt inmiddels al met Tiptrack. Dit digitale instrument helpt werkenden effectiever om te gaan met veranderingen op de arbeidsmarkt en hun eigen positie daarop. Tiptrack helpt hen om inzicht te krijgen in de eigen situatie en om er vervolgens een doel aan te koppelen gericht op vergroten van de eigen inzetbaarheid. Dat kan bijvoorbeeld zijn het volgen van een opleiding, oefenen met nieuwe vaardigheden of het op orde brengen van de eigen financiële situatie.

Het project met Tiptrack betreft een proef voor een qua woonplaats, leeftijd en achtergrond uiteenlopende groep geselecteerde werkzoekenden die zijn ingeschreven bij het UWV. Het moet uitwijzen of ook werkzoekenden baat hebben bij het gebruik van Tiptrack en of het leidt tot doelgerichtere actieplannen en uiteindelijk bredere inzetbaarheid.

Behalve de algemene modules van Tiptrack – die gericht zijn op opleiding, financiële situatie, gezondheid en werksituatie – krijgen de UWV-cliënten ook de mogelijkheid om online een aantal trainingen te volgen, zoals succesvol solliciteren, sterk staan in salarisonderhandelingen en personal branding.

Begin januari evalueren AWVN en UWV het proefproject.

Ga voor meer informatie naar de site van Tiptrack.

Inlichtingen:
Erik Heidemann, 06 5324 2373, e.heidemann@awvn.nl

0 reacties